Меню

Борба с измамите в агро-проекти събра български и хърватски експерти

19.11.2018 г.
1851
Разплащателните агенции на България и Хърватска обмениха опит в противодействие на измамите в рамките на тридневен семинар, организиран със съдействието на АФКОС-МВР. Домакин на среща бе дирекция "Противодействие на измамите" при ДФ "Земеделие".

„Един от основните приоритети в дейността на разплащателните агенции в ЕС е предотвратяване на съмненията за нередности с национални и европейски средства, както и регистриране на самите нередности“. Това заяви при откриване на семинара изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Живко Живков. Той подчерта, че за обезпечаване правилното разходване на средствата за земеделие е задължително да се гарантират както правата на бенефициерите, така и да се усъвършенстват системите за контрол, без които РА не могат да функционират.
Делегацията от Разплащателната агенция за земеделие, рибарство и развитие на селските райони на Република Хърватска беше запозната както с добрите практики в работата на служителите от ДФ „Земеделие“, така и с опита им в превенцията с измамите. В рамките на семинара бяха дискутирани темите:
  • Проверки на качеството на оперативните проверки с цел предотвратяване на нередности / измами (проверки във всички фази на административния и контролния кръг)
  • Кръстосани проверки на взаимосвързани компании
  • Конфликт на интереси
  • Изкуствено създаване на условия за финансиране
  • Примери за „Червени флагове“ за измами и нередности в районите с висок риск
  • Примери за нередности / измами