Меню

Биосигурността в птицефермата - важни съвети

19.08.2019 г.
6720

Един от сериозните проблеми, за които или се говори тихо или въобще не се говори, касаещ българските птицеферми е заразата с кокошинките. Те обаче са почти във всяка птицеферма и производителите търпят сериозни загуби. Наличието на този паразит по птиците, означава за птицевъдите - спад в продуктивността на животните и ниско качество на яйчената черупка. Смъртността при отглежданите прици се покачва с близо 20%, което води до значителни финансови загуби за птицефермите. Затова и ефективната борба е с най-голям приоритет!
 

Развитието на акарите в птицефермата е в права зависимост от температурата и влажността на въздуха:

  • при температура на въздуха 35°C акарите се размножават в рамките на 7 дни;
  • при температура от 25°C размножаването е в рамките на 14 дни;
  • Акарите оцеляват в продължение на 9 месеца без прием на храна (кръв).

Ефективната борба започва с основно почистване на сградите през периода на сервизното обслужване, чрез целенасочена дезинфекция и апликация с ефикасен продукт за сгради и оборудване.
Опитът показва, че първите грешки се допускат още при процеса на дезинфекция. За съжаление, традиционните дезинфекционни средства, разработени на основата на хлор, йод, глутералдехид, квартерни амониеви съединения, водород, киселина и пероцетна киселина не унищожават кокцидиите и яйцата на червената кокошинка. Ектопаразите преживяват безпроблемно процеса на дезинфекция, в резултат на което борбата с кокошинката е неефективна.
 

Само дезинфекционни средства на основата на крезоли, както и специални продукти могат да се справят с тези проблеми.

  • Недостатък при крезолите - не унищожават ефективно бактерии, гъби и вируси.
  • Необходимо е прилагане на специалните продукти (двукомпонентни препарати), които унищожават тотално както бактерии, вируси, гъби, така и кокцидии, криптоспориди, паразити и техните яйца, в това число и яйцата на червената кокошинка.
 

Такъв продукт е DESINTEC FL-des Allround - единственият на пазара, гарантиращ пълен успех.

След основно почистване и дезинфекция следва апликация на сградите и оборудването (клетките) с продукт, разработен на основата на кизелгур, наричан още диатомит или силициев диоксид.

При традиционните продукти критичен фактор се явява влажността на въздуха. Обикновената силициева киселина губи своите качества и ефективност при влажност от 60%. Средната влажност на въздуха в помещенията с носачки е между 70-75%.

Най-ефикасният продукт на пазара представлява аморфен диатомит със специални добавки, запазващ напълно действието си при влажност на въздуха от 80%. Смесва се с вода в съотношение 1:9 и се нанася посредством пръскане, като по този начин от 1 кг продукт получаваме 9 литра готов за употреба разтвор.
 

Този продукт носи търговското наименованието DESINTEC M-Ex Profi 80.

Задължително условие за постигането на успех е професионалното извършване на апликацията.
 

Напълно ли е почистена фермата от нападения на червени кокошинки?

Цялостното и пълно почистване на фермата от нападение на червени кокошинки изисква спазването на редица изисквания. Последваща контаминация и заразяване с кокошинки е възможна, когато:

  • Фермата разполага с няколко сгради и е извършено почистване само на една от тях. В този случай кокошинките се движат самостоятелно между сградите като обслужващият персонал също се явява преносител.
  • Ново населените птици пренасят кокошинките отново. След 3-4 месеца се стига до повторно нападение. Последващото третиране с DESINTECM-Ex Profi 80 е наложително. Може да се извърши и в заселена сграда, тъй като продуктът не е опасен за птиците и няма остатъчно действие върху животните и яйцата.

За подсилване на ефекта на апликацията с DESINTEC M-Ex Profi 80 се използва продукт Miravit Gallux Relax, който се дозира в питейната вода. Miravit Gallux Relax представлява смес от естествени природни активни съставки (етерични масла) от мащерка, голям репей и вратига.

Този продукт има отблъскващ ефект за червената кокошинка. Променя телесния мирис на кокошките, както и вкуса на кръвта, без да оказва негативно влияние върху продукцията, яйцата и месото на животните. Продуктът е приложим през целия яйценосен период.

Многобройни опити в практиката сочат, че приложението на този продукт води до силно редуциране на броя на кокошинките, като още след 5-та седмица се откриват с 83% по- малко.
 

Какво се предприема при остро нападение от птичи кокошинки?

Провежда се незабавна борба без изчакване на периода на сервизно обслужване. Критичните зони в заселени сгради се апликират с продукта DESINTEC M-Ex Profi 80, с паралелно добавяне в питейната вода на Miravit Gallux Relax. Така постигаме намаляване до 80% на акари и възстановяване на продуктивността до нормални нива.

Продуктът се предлага на българския пазар от HL-TopMix и може да получите повече информация и да заявите консултация на телефон 044 / 611 630 .

 
© 2019 -Selo.BG - Село.БГ - Професионалистите в агробизнеса