Меню

България остава в ТОП 5 по производство на слънчоглед, но губи от липса на добавена стойност

27.02.2019 г.
6757
България запазва силните си позиции в производството на слънчоглед, като се нарежда на 4-о място сред страните от ЕС с произведени 21,5% от общата продукция на слънчоглед.

Основната експортна дестинация е Холандия, като протеиновата култура се изнася основно чрез морски транспорт. Базирани в Холандия преработвателни предприятия използват суровината, произведена в България, след което осъществяват износ на продукти с добавена стойност главно за Великобритания , Дания, Германия и Белгия. От продажбата на суровина без добавена стойност, българската икономика губи годишно около 15% от стойността на експортно реализираните сделки.

По-голямата част от слънчогледа се използва за производство на фуражи за нуждите на западно-европейското индустриално животновъдство. 

Липсата на достатъчна диверсификация на зърнените култури продължава да оказва стагниращо влияние върху възможностите за придаване на добавена стойност към зърнопроизводството у нас. В същото време това влия негативно върху вътрешната търговия в ЕС, което допринася до свръх-големи печалби за преработвателните предприятия и търговците на зърно в западна Европа, докато икономиките на страни като България и Румъния изостават от своя вътрешен потенциал на развитие.

Актуалната цена на маслодайния слънчоглед през последната седмица е за оферти купува на нива 520-540 лв./тон без ДДС.