Меню

Актуален пазар на зърното: Слаба динамика с 20-30 лв./тон ценова ножица

05.12.2018 г.
2848

Пазарът на зърно през последните дни е относително слаб, след като вече бяха реализирани няколко големи експортни сделки за износ на пшеница.

Макар голямата част от реалните пазарни сделки да се случват все още извън стоковите борси у нас, то все пак цените на борсата служат за показатели доколко се разминават или срещат купувачи и продавачи.

На Софийската стокова борса хлебна пшеница се купува при условията на EXW търговия на ниво 330 лв./тон - незабавна доставка при търсени 1000 тона. Предлагането е с 20 лв. по-високо на ниво 350 дори 370 лв./тон, като се предлагат едва 150 тона зърно.

При фуражната пшеница предлагането е в обем на 200 тона при обявено търсене - 150 тона. Ценовата ножиза тук е 20 лв. - стъответно 310 лв/тон - купува към 330 лв./тон продава, отново ЕXW /ексуъркс/.

На Пловдивската стокова борса тон пшеница се купува на нива 330-335лв./без ДДС, но липсват оферти за продажба.