Меню

Какви са новите схеми по ДЗЕС и как ще се отразят върху земеделието?

Еко схеми за 2024: Бюджет, Изисквания и Подкрепа за Земеделците

Еко схемите, насочени към подобряване на климата, околната среда и хуманното отношение към животните, ще разполагат с бюджет от 203,6 млн. евро през 2024 година. Тези схеми ще продължат да предоставят плащания на хектар, при условие че земеделските стопани спазват екологичните практики за съответната схема. Информацията беше обявена по време на среща от информационната кампания за директни плащания за 2024 година в Стара Загора, открита от заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов.

Земеделските стопани ще имат възможността да заявяват подпомагане за цялото или част от стопанството си. Освен това, върху една и съща площ може да се прилагат повече от една практика, включена в различни еко схеми. Ставките за всяка от осемте еко схеми ще варират, като най-високият бюджет е предназначен за схемата за намаляване използването на пестициди – близо 86 млн. евро. Еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури ще разполага с 44 млн. евро, а схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал ще има бюджет от 40 млн. евро за 2024 година.

Промени в Стратегическия План

Заместник-министър Капитанов информира, че в края на април е изпратена последната версия на първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 година към Европейската комисия. Очаква се планът да бъде одобрен до края на май. За улесняване на процеса по прилагане на новите правила, Министерството на земеделието и храните публикува проект на наредби за прилагане на директните плащания за обществено съгласуване до 20 май.

По време на срещата, експерти от министерството обясниха, че Европейската комисия е предприела действия за облекчаване на административната тежест, за да се улеснят земеделските производители при прилагането на новите правила на Общата селскостопанска политика (ОСП). Те подробно разясниха стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).


Новите изисквания включват:
 • ДЗЕС 5: Ограничаване на ерозията на площи с наклон над 10%, като почвообработващите операции се извършват напречно на склона или по хоризонталите на терена.
 • ДЗЕС 6: Задължително поддържане на минимална почвена покривка върху минимум 80% от цялата обработваема площ през периода от 1 юни до 30 септември.
 • ДЗЕС 7: За площи между 10 и 30 хектара трябва да се отглеждат поне две различни култури, а за стопанства с повече от 30 хектара – поне три различни култури.
 • ДЗЕС 8: Отпада задължението за поддържане на поне 4% от обработваемата земя като непроизводствена площ.

Подкрепа за Хуманно Отношение към Животните

Заместник-министърът съобщи, че е стартирал приемът по държавната помощ за хуманно отношение към животните в направленията свиневъдство и птицевъдство.

На двете срещи, организирани в Стара Загора и Сливен, присъстваха над 200 стопани, които имаха възможност да задават своите въпроси към експертите, с цел улесняване на процеса по попълване на документите. Заместник-министърът подчерта, че всички нови компоненти, включени в изискванията за кандидатстване, ще бъдат обяснени и разяснени детайлно.

  земеделска земя
  10.02.2021 г.
  11198
  В новата ОСП се затягат мерките за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС)
  В новата ОСП се затягат мерките за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) в стопанствата. Във връзка с новата мярка „Основно подпомагане на доходите  за устойчивост“  се...
  Виж повече
  ПРСР 2021-2027
  23.11.2020 г.
  2912
  Какви ще бъдат новите зелени земеделски практики в ПРСР 2021-2027?
  Списъкът с нови практики са съобразени с областите и направленията в Приложение III на Проекта на Регламент за стратегическите планове (Климат и околна среда, Води, Почви, Биологично разнообразие и...
  Виж повече
  Юлия Кльокнер
  18.09.2020 г.
  8741
  ОСП 2021-2027: Юлия Кльокнер атакува директно ДЗЕС 9, еко-схемите и Зеления пакт
  Германското председателство на ЕС направи някои съществени предложения, с които да неутрализира екологичните аспекти на предстоящия план за Общата селскостопанска политика /ОСП/. Германският министър ...
  Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете