Меню

50% от приходите в млечното овцевъдство у нас идват от агнетата (ВИДЕО)

12.02.2019 г.
9386
Защо е важно за икономическата рентабилност и финансова стабилност на всяко животновъдно стопанство да се спазват определени правила? По тази тема днес ще споделим с вас няколко важни съвета за животновъдите в сектор овцевъдство. Спазването на тези съвети може да доведе до по-добри резултати във фермата, да намали непредвидените разходи и да осигури сигурност при непредвидини пазарни или климатични ситуации.

Основната част от ражданията при овцете протичат лесно и агнетата забозават лесно. Във всяко стадо обаче има трудни раждания и слаби агнета, голяма част от които умират първите часове след раждането. Опазването на всички живородени агнета обаче има голямо значение за икономиката на фермата, тъй като над 85% от приходите при месодайното овцевъдство и около 50% от приходите в млечното овцевъдство идват от агнетата. Често пъти печалбата или загубата се определят от броя на отбитите или продадени агнета.

За да се намали смъртността е нужно да се избегне раждането на дребни и с ниска жизненост агнета. Едрината на агнетата се определя до голяма степен от храненето на техните майки, като е от особено значение периодът между 60 и 90 дни и между 120 и 150 дни на бременността.

Дребните агнета имат по-слабо развита космена покривка и по-голяма повърхност на единица маса на тялото, което в съчетание с по- слабата им запасеност с т. нар. кафява мазнина води до трудности в приспособяването след раждането. Една от мерките за намаляване на смъртните случаи е организирането на непрекъснато дежурство през периода на масовото агнене. Това е особено важно при синхронизиране на заплождането.