Меню

50% от био операторите вече са в Регистъра на биологичното земеделие

04.09.2019 г.
3712
В Регистъра на биологичното земеделие към момента са се вписали 3 134 оператора, което е 50% от всички оператори в системата за контрол.

С цел гарантиране на доверието по веригата „производител-потребител“, заинтересованите лица могат да изпълнят задължението да създадат профил на всеки оператор. След създаването му, той ще бъде активен, посочват от Министерството на земеделието, храните и горите.

От МЗХГ припомнят, че създаването на профил включва въвеждане на идентификация на оператора, информация за дейностите и обектите под контрол, сключени договори и анекси и др. Невъвеждането на пълна информация за профила ще възпрепятства активиране на операторите в системата.

В новосъздадения електронен регистър влизат операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти. Целта е осигуряване на цялостен мониторинг на биологичното производство в страната, съгласно изискванията на регламентите на Европейския съюз.