Меню

39.82 лв./дка средна рента за 2018/2019 отчита Адванс Терафонд

16.01.2019 г.
4448
„Адванс Терафонд“ АДСИЦ, една от ключовите компании в сферата на бизнеса със земеделски земи посочва, че средна рента за 2018/2019 ще бъде 39.82 лв./дка. 

Към края на декември 2018 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 228 224* дка земеделска земя и 133 дка градска земя. През последния месец на 2018-а година са купени 1280 дка земеделски земи на средна цена 1045 лв./дка., което представлява своеобразен рекорд с най-висока цена, на която са сключвани сделки през годината.  От дружеството отчитат, че са продадени 4 дка. на цена 1500лв./дка.

През цялата 2018г. са купени общо 9 847 дка при средна цена 998 лв/дка. През месеца окончателно са продадени и 489 дка земеделски земи по договор за разсрочено плащане от 2017г., а общо през годината са приключени договори за продажби от минали години за 573 дка. 

Адванс Терафонд е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT. Дружеството е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в България.