Търсене

384 лв./дка е максималното обезщетение за застраховане на винено грозде през 2020 г.

02.05.2020 г.
9021
3 840 лв./хектар (384 лв./дка) лозя е максимално допустимото обезщетение* за финансовата 2020 г. по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната лозаро-винарска програма. Това става ясно от заповед на земеделския министър, публикувана на електронната страница на Министерството, показа проверка на Село.

Приемът по мярката за застраховане на лозовите насаждения ще започне от 4 май и ще продължи до 30 юни 2020 г. Мярката се прилага за реколтата от винени сортове грозде. 

Право на подпомагане по мярката имат физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица. Те трябва да са вписани като гроздопроизводители в лозарския регистър на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) и да са направили застраховка на реколтата в застрахователна компания преди подаването на документи в Държавен фонд Земеделие. 

Застрахователните рискове, допустими за финансиране по мярката са неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, както и загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители, уточняват от фонд Земеделие.

Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, представлява процент от застрахователната премия, в зависимост от вида застраховка, която са сключили.
 • До 80 % от стойността на застрахователните премии ще получават производители за застрахователни полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия. 
 • До 50 % ще бъде подпомагането за кандидати, застраховали реколтата си срещу неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител. 
 • До 50 % ще получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за неблагоприятни климатични условия и природни бедствия.
Това е третата мярка от програмата, по която се открива прием през настоящата година, след „Популяризиране в трети страни“ и „Инвестиции в предприятия“.

*Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Същата се изготвя въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните 3 винарски години и за получените средни добиви от единица площ за същите периоди.

© 2020 Село - Selo.BG
 

 • грозде
  28.04.2020 г.
  8207
  Отварят мярката за застраховане на реколтата от винено грозде
  Държавен фонд Земеделие ще проведе прием по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. от 4 май до  до 30 юни 2020 г. Това е...
  Виж повече