Меню

334 млрд. евро за селското стопанство в ЕС за 2021-2027 г., предложи Финландия

05.12.2019 г.
4823
Финландското председателство представи на държавите-членки предложението си за следващия дългосрочен бюджет на ЕС - многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021–2027 г. Предложението е бюджет от 1 087 милиарда евро за седемгодишния период, равен на 1,07% от брутния национален доход на страните членки на ЕС. Предложеният бюджет се съсредоточава върху новите приоритети на ЕС, като например климатични действия, изследвания и иновации и управление на миграцията. Той също така осигурява финансиране за реформата на селскостопанската политика и за политиката на сближаване, която подкрепя растежа.

„Финландия отбеляза възгледите на държавите-членки и направи балансирано предложение, което отчита както новите приоритети, така и традиционните области на политиката. Работата на нашето председателство над МФР приключи и сега председателят на Европейския съвет ще отговаря за преговорите “, казва министърът по европейските въпроси на Финландия Тити Тупурайнен.

Като настоящ председател на председателството на Съвета на ЕС Финландия предлага ЕС да отпусне следното във финансовата си рамка:

323 милиарда евро за политика на сближаване (регионално развитие)
334 милиарда евро за подпомагане и развитие на селското стопанство
356 милиарда евро за други програми, включително новите приоритети.

Предложението на председателството е представено в цените за 2018 г. и отчита решението на Обединеното кралство да напусне ЕС.

Финансирането на другите програми на ЕС, включително новите приоритети, формира най-голям дял от предложението на председателството и е с 37% по-голямо, отколкото в настоящата финансова рамка. Предложението би позволило на ЕС да увеличи разходите например за научни изследвания и иновации, климатични действия, управление на миграцията и цялостна сигурност.

Съкращенията в кохезионното и селскостопанското финансиране по предложението на председателството бяха балансирани в сравнение с намаленията, предложени от Европейската комисия.

„Инвестирането в новите приоритети е важно, за да можем да се справим с предизвикателствата на изменението на климата, да създадем устойчив растеж в Европа и да защитим комплексно сигурността на нашите граждани. В същото време трябва да разпознаваме специалните нужди на регионите и да подкрепяме развитието на селското стопанство “, обяснява министър Тупурайнен.

„Също така си струва да се отбележи, че финансирането за селското стопанство и особено за развитието на селските райони също осигурява силна подкрепа за действия в областта на климата. Като цяло, 40% от средствата, отпуснати за селското стопанство, ще трябва да бъдат изразходвани за работа по климата ", добавя министър Тупурайнен.

© 2019 Село - Selo.BG
 
 
 

  семинар НАЗ
  02.12.2019 г.
  5208
  Без намаление на директните плащания за България, въпреки по-ниския бюджет на ОСП
  Няма да има намаление на директните плащания за българските земеделски стопани в предстоящия програмен период на Общата селскостопанска политика ( ОСП ) 2021-2027. При определени условия може да няма...
  Виж повече
  Михаел Пилке
  24.10.2019 г.
  115796
  ЕК очаква бюджетът на ОСП 2021-2027 да е ясен до края на годината
  До края на годината се очаква да стане ясен новият бюджет на ЕС 2021-2027, включително и средствата, определени за Общата селскостопанска политика, обяви на международна конференция в Разлог Михаел Пилке...
  Виж повече
  бюджет ЕС
  14.10.2019 г.
  113951
  Как новият бюджет на ЕС 2021-2027 ще повлияе на земеделието?
  Как новият бюджет на ЕС 2021-2027 ще повлияе на земеделието? Като цяло се запазват схемите на финансиране, тъй като аграрния сектор и земеделските производители са сред приоритетите в аграрната политика на...
  Виж повече