Меню

33% скок на реколтата от царевица прогнозират агро експерти

11.12.2018 г.
4146

По оперативни данни от Областните дирекции „Земеделие“ към МЗХГ (които нямат статистически характер), жътвата на основните есенници от реколта `2018, която приключи към средата на септември 2018 г., отчита реколтиране на 5 401,4 хил. тона пшеница, 501,2 хил. тона ечемик, 456,2 хил. тона маслодайна рапица, 13,7 хил. тона ръж и 54 хил. тона тритикале, се посочва в Аграрния доклад на МЗХГ.


В сравнение със същия период на миналата година (когато също са били реколтирани 100% от площите) при повечето есенници се отчита намаление на продукцията както следва: пшеница – с 6,3%, ечемик – с 19,2%, рапица – с 0,6% и ръж – с 5,8%. Това е основно вследствие на по-ниските средни добиви през 2018 г., а при ечемика - и на по-малкото реколтирани площи. Единствено производството на тритикале надхвърля нивото от предходната година, с 5%.


Понижението на средните добиви от есенниците е в резултат от недостатъчната почвена влага в съчетание с високи температури (в отделни райони на страната) през периода на изкласяване и наливане на зърното. Негативен ефект оказаха и падналите проливни дъждове по време на узряване на зърното и прибирането на реколтата, на места придружени с градушки, които нанесоха щети на есенниците и затрудниха нормалното протичане на жътвата.


Оперативните данни на МЗХГ към края на октомври 2018 г. сочат известно намаление на площите за реколтиране с царевица и слънчоглед през 2018 г., съответно с около 2% и 9% на годишна база. От друга страна, вследствие на благоприятните климатични условия, и при двете култури се очертава чувствително повишение на средните добиви спрямо предходната година.


Обилните и чести валежи през лятото на 2018 г. оказаха благоприятно влияние за развитие на посевите с царевица и слънчоглед, повишавайки влажността на почвата в периода на цъфтеж и ранно наливане на зърното. Отчетените към края на октомври 2018 г. средни добиви от маслодаен слънчоглед и царевица са съответно с около 13% и 30% по-високи спрямо година по-рано. Това допринася за увеличение на производството на годишна база с около 3% при слънчогледа и с 33% - при царевицата.