Меню

3-и Декември - Международен ден за борба с пестицидите

03.12.2018 г.
1491

Днес 3-и декември е Международен ден за борба с пестицидите. Дата е определена в памет на над 18 000 жертви (около 3500 в първите дни, другите в следващите няколко години) в завод за пестициди в индийския град Бопал през 1984-а година, след като в предприятието става инцидент с огромно изтичане на пестициди. Повече от 500 000 души при еко-катастрофата са изложени на газ от метил изоцианат (MIC), който е силно токсично вещество, което се промъква в множеството малки градове, разположени в близост до завода. Днес заводът за пестициди в индийския град Бопал е собственост Dow Chemical Company.

Днес е повече от важно в земеделието да бъде максимално ограничено използването на пестициди. Преди няколко години именно неоникотиноидните пестициди бяха посочени след редица анализи за основна причина за избиването на пчелите, което застрашава земеделието в цяла Европа. Въпреки това, голяма част от земеделските производители продължават да употребяват пестициди без да се замислят за произтичащите отговорности от това.

Забележителното е, че и трите неоникотиноиди са най-продаваните продукти, произведеждани от агро-гигантите „Синджента” и „Байер”. И двете компании провеждат внушителни ПР кампании, опитвайки се ожесточено да защитят печалбиte си без оглед на щетите, които понася околната среда. Те отхвърлиха научните доказателства за токсичността на въпросните пестициди и всячески се опитаха да отложат забраната им.

Лишени от опрашването, извършвано от насекомите, ще бъдем изправени пред значително по-ниски селскостопански добиви за близо една трета от селскостопанските култури,при положение, че не се използва алтернативен начин на опрашване. При всички случаи, намаление в добива ще претърпят до 75% от селскостопанските ни култури. Без съмнение, ще бъдат тежко засегнатинай-полезните от тях, които са част от ежедневното ни меню (включително много важни плодове и зеленчуци) заедно с някои култури, използвани като фураж в млеко и месопроизводството. Положителните ефекти от опрашването се оценяват на 265 милиарда евро, сочат последните анализи в тази област. Проблемът може да продължи да се разраства и поради отглеждането на все повече култури, зависими от пчелите и останалите опрашващи насекоми в световен мащаб.