Меню

120 млн. лева отиват при земеделските стопани за мярката по повод COVID-19

15.07.2020 г.
2460
120 млн. лева отиват при земеделските стопани за мярката по повод COVID-19 . Програмирането на извънредната
мярка стана възможно по инициатива на България, която бе подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни-членки на ЕС и след одобряване на осмо изменение на ПРСР от правителството.

Въвеждането на мярката цели намаляване нанегативните последици за българските земеделски производители,
предизвикани от пандемията. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Осигуряването на целевото финансиране ще спомогне за преодоляване на текущите трудности и ще
осигури непрекъснатост на стопанската дейност на земеделски стопани, малки и средни предприятия.
Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане.
Подмярка COVID-1 обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза"
„Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" и „Пчеларство". Размерът на помощта
зависи от вида на стопанството.

По подмярка COVID-2 е предназначена за всички останали в областта на растениевъдството,
свиневъдството и птицевъдството. Плащането по нея е 30 лв. за едно заето лице в стопанство,
отглеждащо други селскостопански култури, извън допустимите за COVID-1. За отглеждащите свине - за
едно заето лице в земеделско стопанство, ставката е 245 лв. и 430 лв. за едно лице е земеделско
стопанство, отглеждащо птици. Таванът на финансова помощ за земеделските стопани по подмерките
Covid -1 и Covid-2 е 7000 евро на един кандидат.

Подмярка COVID-3 включва подпомагане на малките и средни предприятия, преработващи първична
земеделска продукция, извън обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност"
2014-2020. Компенсацията е изчислена в два алтернативни варианта, като бенефициента избира по кой
да кандидатства. Първият е 5 % от декларираните приходи от реализацията на преработената
продукция за 2019 г. при условие, че има 20 % спад на приходите за 4 месеца през 2020 г. или 270 лв. на
едно заето лице. Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID-3 е до 50 хил. евро.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете