Търсене

100 хиляди стопанства по-малко за 10 години заради обезлюдяване на селата и окрупняване на фермите

25.08.2020 г.
8483
"Ако през 2010 г. земеделските стопанства в България са били над 300 000, в момента в списъка за предстоящото им преброяване, са включени малко над 200 000 земеделски стопанства. Това съобщи в интервю за БНР Николай Маринов, директор на Главна дирекция „Земеделие и регионални политики“ в Министерство на земеделието, храните и горите. Предварителните данни са събрани от министерството, с помощта на кметовете и кметските наместници по места.  

По думите на Маринов причината за намалението с близо 100 000 стопанства се дължи на обезлюдяване на селата и уедряване на фермите, но не и на упадък в земеделието.

“Ако през 2007 г. обработваемата земя е била 30 милиона декара, то тя сега е 34 милиона декара. Това означава, че няма упадък на земеделските стопанства и има увеличение на броя на животните, има увеличаване на засаждането на земеделските култури - плодове и зеленчуци“, коментира Маринов.

Припомняме интервю на Село с Николай Маринов от март тази година относно предстоящото Национално преброяване на земеделските стопанства:

Каква е целта на Националното преброяване на земеделските стопанства?
Това не е само национално преброяване, а преброяване в рамките на Европейския съюз, което се прави по регламент. На всеки 10 години се осъществява преброяване на земеделските стопанства. В средата на този период (в случая 2014 - 2015 г.) се прави извадково преброяване на около 40 хил. стопанства - процент от земеделските стопанства, които са преброени през 2010 г.

Каква информация ще се събира от земеделските стопани?
Информацията, която ще се събира, е регламентирана в Закона за преброяването. Най-общо - площи, работна сила, животни и технически състав. Всичко това ще бъде организирано във въпросници. Те ще бъдат и в електронен вид, както и на хартиен носител.

Колко ще струва преброяването и кой поема разходите?
Първото преброяване се осъществи през 2003 г. с национални средства, второто преброяване - през 2010 г. беше финансирано 75% с европейски средства и 25% национално съфинансиране. Предстоящото преброяване през 2020 г. отново е в същото съотношение на финансиране. Считаме, че ще можем да се справим с около 5 млн. лв. като в тази сума влизат и средствата за софтуер за данните от преброяването.

Кога ще се проведе и на какви ще са етапите?
Преброяването трябва да започне от 1-ви септември и да продължи до началото на месец декември. От 1-ви до 18-ти септември ще се попълват въпросниците онлайн. След това специално подготвени преброители ще посещават земеделските стопанства, за да осъществят анкетите и да попълнят въпросниците. 

Задължително ли е онлайн попълването на въпросниците?
Не, не е задължително и няма как да бъде задължително. Но то е пожелателно и ние отправяме апел към тях да извършват всички дейности по електронен път.

Какво се случва, ако някой земеделски стопанин откаже да даде информация за нуждите на преброяването?
В Закона е разписано, че първо ще има предупреждение и след това ще бъде съставен акт за отказана такава информация. Глобите са доста солени. 
Земеделските стопани не трябва да се притесняват от преброяването. Защо? Защото всички тези данни са нужни само за аграрната статистика - за да се правят анализи, да се види по какъв начин този огромен ресурс от около 17 - 18  млрд. лв., който е вкаран в земеделските стопанства, ги е променил - нова техника, сграден фонд, елитни животни, вдига ли се млеконадоят и т.н.
Данните няма да се използват за данъчни институции и призовавам стопаните да дават точна и коректна информация, за да не се получава обратен ефект…

Какво имате предвид?
Н
апример в момента България се води със среден млеконадой под 3 тона и сме на последно място в ЕС по този показател. Няма логика в това един фермер да държи крава при положение, че годишно тя му дава 2800 л. мляко… Но реално това показваме по статистика.

Кога ще е готов въпросникът и колко въпроса ще има в него?
Въпросникът е готов и в него са включени 44 въпроса. Около 75-80% от въпросите са към всички държави-членки на ЕС в областта на земеделието. Останалите 20% са наши въпроси, които касаят нашата селскостопанска действителност.  
В момента, в който софтуерът е готов, ще тестваме въпросника. Едновременно с това голяма част от данните на активните земеделски стопани, които имат заявления към Разплащателната Агенция, към ИСАК, за получаване на субсидии по директните плащания, по развитие на селските райони, животните по ВетИс - всичко това като площи и производство ще бъде взето предварително като информация, за да може земеделските стопани да отговарят на по-малко въпроси.


© 2020 Село - Selo.BG 

 • Кольо Колев
  09.07.2020 г.
  13774
  Кольо Колев: Бъдещето на земеделието е в съживяването на селата! (ВИДЕО)
  Бъдещето на земеделието е свързано със съживяването на българските села . Това каза в интервю за Село Кольо Колев, който се занимава със семеен агробизнес в свищовското село Овча могила. “Ще бъде жалко за...
  Виж повече
 • ферма
  18.06.2020 г.
  10323
  Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. - въпроси и отговори
  Преброяване на земделските стопанства предстои през тази есен. То ще се проведе от септември до декември 2020 г. В интервю за Село от март т.г. Николай Маринов, директор на Главна дирекция „Земеделие и...
  Виж повече
 • преброяване земеделски стопанства 2020
  05.03.2020 г.
  9429
  Николай Маринов, МЗХГ: Броим земеделските стопанства от септември до декември 2020 г.
  През есента на 2020 г. ще се проведе преброяване на земеделските стопанства в България. Подробности разказа пред Село Николай Маринов , директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в...
  Виж повече