Търсене

Почти ⅕  от работещите като самонаети лица в ЕС, са в агросектора. Къде е България?

15.06.2020 г.
8556
Почти една пета от работещите като самонаети лица в Европейския съюз са работили в областта на „селското и горското стопанство и рибарството“. Те представляват 19% от общо 18 милиона души на възраст от 20 до 64 години в ЕС, които са били самонаети през 2019 г. Това сочат данни на Евростат, публикувани днес. 

Следват работници в „търговия на едро и дребно”, “ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети“ и „професионални, научни и технически дейности“ (по 14%), „строителство“ (11%) и „хуманно здравеопазване и социални дейности “(7%).

Къде е България?

България следва тенденцията на ЕС и най-значителен е делът на самонаетите лица в селско и горско стопанство и рибарство. От данните става ясно още, че има тенденция на спад на самонаетите лица в агросектора в България от 2010 г. насам. През 2010 г. те са били 83.9 хил. души, 81.8 хил. през 2011г., 72 хил. през 2012 г., 74.6 хил. (2013г.), 75.2 хил. (2014 г.), 66.8 хил. (2015 г.), 62.7 хил. (2016 г.), 65.5 хил. (2017 г.), 55.5 хил. (2018) и през 2019 г. са били 51.5 хил. самонаети лица в сектор селско стопанство, горско стопанство и рибарство. 

Делът на самонаетите е най-висок в Гърция, най-нисък в Дания и Люксембург

Сред държавите-членки на ЕС Гърция регистрира най-висок дял на самонаетите работници (21% от общата заетост) през 2019 г., следвана от Италия (15%), Полша и Румъния (и двете по 4%).

За разлика от тях, най-ниските дялове са регистрирани в Дания и Люксембург (и двете по 4%), следвани от Германия и Швеция (с по 5%), сочи европейската статистика.


© 2020 Село - Selo.BG 


 • заетост в земеделието
  02.08.2019 г.
  10867
  Има сериозна криза за намиране на качествени работници в агросектора
  Проблемът с липсата на работната ръка в селскостопанския сектор се задълбочава с всяка изминала година. Все по-трудно се намират качествени общи работници, но и средни специалисти, алармират земеделците....
  Виж повече
 • млад фермер - инвестиции - проекти
  11.07.2019 г.
  1569
  Младите фермери в ЕС остават едва 10% от всички заети в сектора
  Въпреки различните насърчаващи политики, младите фермери под 40 годишна възраст в Европейския съюз (ЕС), са около 10% и не мърдат. В същото време се наблюдава една крехка тенденция - изборът на млади,...
  Виж повече