Меню

Обединеното кралство: Нова система за стимули на фермерите заменя бюрократичната ОСП! 

23.01.2020 г.
8775
Обединеното кралство „ще се отдалечи от бюрократичната Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, като въведе нова по-честна система, която ще възнаграждава трудолюбивите фермери за произведените от тях обществени блага.“ Думите са на Тереза Вилиерс (Theresa Villiers), министър за околната среда, храните и развитие на селските райони, след като Правителството на Обединеното кралство публикува дългоочаквания законопроект за селскостопанската политика в кралството, с който ще бъдат въведени преходни мерки за отпадане на директните плащания

Предвижда се директните плащания да бъдат постепенно прекратени за период от 7 години, като се започне през 2021 год. Правителството има намерение да прекъсне практиката директните плащания да бъдат обвързани с изискването към фермерите да обработват земята, което дава допълнителна гъвкавост. 

Законопроектът включва също изискване към правителството да представя доклад пред парламента (най-малко на всеки пет години) относно състоянието на продоволствената сигурност. В допълнение, правителството представи пред парламента законопроект за директните плащания на фермерите, с оглед осигуряване на правна приемственост и продължаване изплащането на директното подпомагане, като обяви също, че бюджетът за директни плащания през 2020 год. ще се запази същият като през 2019 год.

Правителството пое ангажимент да запази нивата на текущия бюджет за директни плащания до края на действащия в момента парламент (бел. 24 декември 2024 год.). 

Тереза Вилиерс заяви че новият законопроект е „решителен момент“, който „ще преобрази британското селско стопанство, като позволи постигане на баланс между производството на храни и опазването на околната среда и в същото време ще запази селските райони и земеделските общности за бъдещето.“

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

  семинар НАЗ
  02.12.2019 г.
  5115
  Без намаление на директните плащания за България, въпреки по-ниския бюджет на ОСП
  Няма да има намаление на директните плащания за българските земеделски стопани в предстоящия програмен период на Общата селскостопанска политика ( ОСП ) 2021-2027. При определени условия може да няма...
  Виж повече