Търсене

Нови мерки в помощ на агросектора предлага Европейската комисия

23.04.2020 г.
9002
Европейската комисия предлага нови мерки за подпомагане на най-засегнатите селскостопански и хранителни пазари в следствие на епидемията от коронавирус. Новият пакет включва мерки, обявени като допълнителен отговор на кризата:

Помощ за частно съхранение (PSA): Комисията предлага да предостави помощ за частно съхранение на млечни продукти (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази схема ще позволи временно изтегляне на продукти от пазара за минимум от 2 до 3 месеца и максимален период от 5 до 6 месеца. Тази мярка ще доведе до намаляване на предлагането на пазара и ще балансира пазара в дългосрочен план.
 
Гъвкавост за програми за подпомагане на пазара: Комисията ще въведе гъвкавост при прилагането на програми за подпомагане на пазара на вино, плодове и зеленчуци, зехтин, пчеларство и училищната схема на ЕС (мляко, плодове и зеленчуци). Това ще позволи преориентиране на приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризи за всички сектори.
 
Изключителна дерогация от правилата на ЕС в областта на конкуренцията: приложимо за сектора на млякото, цветята и картофите. Комисията ще разреши дерогацията от определени правила за конкуренция съгласно член 222 от Регламента за общата организация на пазарите , която позволява на операторите да приемат пазарни мерки за самоорганизация. Конкретно на тези сектори ще бъде разрешено колективно да предприемат мерки за стабилизиране на пазара. Например, на сектора на млякото ще бъде разрешено да планират колективно производство на мляко, а на сектора на цветята и картофите ще бъде разрешено да изтеглят продукти от пазара. Ще се разрешава и съхранение от частни оператори. Такива споразумения и решения са валидни само за период от максимум шест месеца. Движението на потребителските цени ще се следи отблизо, за да се избегнат неблагоприятни ефекти.
 
Комисията цели тези мерки да бъдат приети до края на април. Преди това мерките трябва да бъдат консултирани и приети с държавите-членки. Следователно те подлежат на промяна. Пълната подробност на тези предложения ще бъде разкрита в момента на окончателното им приемане.

Село припомня, че в края на миналата седмица, ЕК вече някои мерки за подкрепа на аграрния сектор в условията на кризата - по-високи авансови плащания за земеделските производители и по-малко физически проверки на място. Предвиденото увеличение на авансовите плащания за директни плащания е от 50% до 70% и за развитие на селските райони - от 75% до 85%. Земеделските производители ще започнат да получават тези аванси от средата на октомври. Като допълнителна гъвкавост държавите-членки ще могат да плащат на земеделските производители преди да финализират всички проверки на място.

Втората мярка е за намаляване броя на физическите проверки на място. Държавите от ЕС трябва да извършват проверки, за да гарантират, че са изпълнени условията за допустимост. В настоящите изключителни обстоятелства обаче е от съществено значение да се сведе до минимум физическият контакт между фермерите и инспекторите, извършващи проверките. Общият брой на проверките, които трябва да бъдат извършени, е намален за преобладаващата част от бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 5% на 3% (за директни плащания и мерки за развитие на селските райони). Дерогацията също така предоставя гъвкавост по отношение на сроковете на проверките, за да позволи на държавите-членки да използват най-ефективно ресурсите при спазване на правилата за задържане.

Още през март ЕК взе решение за удължаване на Кампанията по заявяване на директните плащания за 2020 г. с един месец. На този етап, решението на българското министерство на земеделието е срокът на Кампанията по директни плащания 2020 да не бъде удължаван.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

 • земеделие
  16.04.2020 г.
  9682
  По-високи аванси и по-малко физически проверки на място по директни плащания 2020
  Днес Европейската комисия прие две мерки за подпомагане на хранително-вкусовия сектор. Мерките ще увеличат паричния поток към земеделските производители и ще намалят административната тежест за националните,...
  Виж повече
 • Януш Войчеховски
  09.04.2020 г.
  8087
  Януш Войчеховски призова за максимална гъвкавост в подкрепа на агро-хранителната верига
  Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски е изпратил ново писмо до земеделските министри на ЕС, публикувано на интернет страницата на ЕК. В него, той ги призовава с максимална...
  Виж повече
 • директни плащания
  21.03.2020 г.
  10600
  Срокът за кандидатстване по директните плащания няма да се удължава. За сега!
  На този етап Министерството на земеделието, храните и горите не смята да удължи срока за подаване на документи по директните плащания за Кампания 2020. Това съобщават от там, след като в сряда Европейската...
  Виж повече
 • Януш Войчеховски
  19.03.2020 г.
  8622
  Януш Войчеховски: Да подкрепим фермерите, ХВП и търговците в условията на COVID-19!
  Пандемията от коронавирус неминуемо ще доведе до големи трудности в много сектори, включително в селскостопанския и хранително-вкусовата промишленост. Това казва в писмо до министрите на земеделието на ЕС...
  Виж повече
 • Европейска комисия
  17.03.2020 г.
  14540
  ЕК разреши удължаване на срока за кандидатстване по директните плащания 
  Европейската комисия съобщи, че е взела решение държавите-членки да могат да удължат с един месец крайния срок за подаване на заявления по директни плащания и плащания в рамките на програмата за развитието...
  Виж повече