Меню

Нова информационна система за гражданите и бизнеса въвежда НСИ

18.12.2019 г.
5737
Националният статистически институт активира днес, 18 декември, новата информационна системa Mониторстат   http://monitorstat.nsi.bg/, съобщават от НСИ. С нея гражданите, бизнесът и изпълнителната власт ще могат да следят как се изпълняват стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво. Те ще  виждат таблата с индикатори за изпълнение на всички документи, важни за хората и за постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., които България си поставя.

Системата стъпва върху базата данни от изследвания на Националния статистически институт и други органи на статистиката. Тя има два модула – за стратегически документи и за европейските програми и проекти.

“Мониторстат е числово огледало на пътя на България”, казва Диана Янчева, заместник-председател на НСИ. “Системата е ориентир докъде сме стигнали в различните сфери, какви цели сме си поставили, какво сме искали да постигнем и какво се е получило на практика. Тя борави само с числа и чрез нея може да се прави обективна оценка, лишена от пристрастия, на базата на която изпълнителната и местните власти могат да планират следващи стъпки или политики”.

Системата улеснява контрола от страна на гражданското общество върху изпълнението на стратегическите документи в сфери като здравеопазване, трудова заетост, демографска политика, регионално развитие и т.н. Тя е още една крачка напред към прозрачност и публичност на работата на държавните институции.

Вторият модул на Мониторстат ще бъде интегриран с информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, и ще даде възможност да се следят и европейските програми и проекти. Ще съдържа информация за проектите по Оперативните програми и текущото им изпълнение, както и за развитието им с цел осъществяване на контрол в рамките на 3 до 5 години в зависимост от условията на самите програми.

Системата ще улеснява както бизнеса и неправителствените организации, кандидатстващи за финансиране по европейски програми, така и държавната администрация. Фирмите ще спестят време и пари, тъй като при интеграцията с ИСУН отпада задължението на кандидатите за проекти по Оперативните програми да подават в НСИ заявления и да получават удостоверения за код на икономическа дейност (КИД) и заверка на годишните си отчети. Удостоверенията и заверките ще се издават автоматично и ще се получават служебно от оценителните комисии и Управляващите органи на Оперативните програми. Държавната администрация пък, чиято работа е свързана с европроектите, ще се освободи от още един хартиен документ.
 
Мониторстат е разработена по проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Изразходваните средства са 548 380 лв., като общата планирана стойност на проекта е: 750 979лв.
Системата е централизирана, уеб-базирана и двуезична – на български и английски език.

Работата ѝ дава възможност за подобряване на достъпа до актуални статистически данни; стратегическо планиране и мониторинг на изпълнението на национални, европейски и международни стратегии и вземане на управленски решения за изпълнението на политики; повишаване на осведомеността на държавните институции, бизнеса и обществото за реализацията на националните и европейските стратегии и програми; активно участие на гражданското общество и медиите в процесите на вземане на решения чрез предоставяне на надежден и безплатен официален източник на информация; ускоряване на процесите за кандидатстване по програмите; повишаване на административния капацитет на държавните институции; развитие на електронното управление и намаляване на хартиения документооборот, което ще се отрази благоприятно на опазването на околната среда.
              
© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  пазар на зърно
  14.11.2019 г.
  69078
  НСИ с първи данни за експорта на зърно през пазараната 2019/20 г.
  Леко повишение в износа на пшеница и значителен ръст при ечемика през периода юли – август 2019 г. сочат предварителните данни на Националния статистически институт, които обхващат цялата търговия със...
  Виж повече