Меню

Какво убива пчелите и другите опрашители? (ИНФОГРАФИКА)

05.12.2019 г.
7386
Пчелите и други насекоми опрашват растенията и спомагат за тяхното възпроизводство. Техният брой обаче намалява. В последните години много пчелари в Европа сигнализират за намаляване на пчелните колонии. Други страни като САЩ, Русия и Бразилия също се сблъскват с този проблем, което подсказва, че причините са на глобално ниво.
 
Заплахата
 

Въпросът привлича общественото внимание, тъй като пчелите и другите насекоми опрашители имат ключов принос за поддържането на екосистемите и биоразнообразието. Липсата на опрашители поставя под заплаха много растителни видове, а също и организмите, които са свързани пряко или непряко с тези растения. Много селскостопански култури също са подложени на риск.
 
Европейската комисия стартира през 2018 г. Инициатива на ЕС за дивите насекоми опрашители, която цели да подобри информираността за намаляването на популациите и да подпомогне борбата с причините за проблема.
 
На 3 декември комисията по околна среда на ЕП гласува позиция за инициативата, в която се призовава за целенасочени мерки за защита на дивите опрашители. Депутатите се обявяват за намаляване на използването на пестициди и за отделяне на повече средства за изследвания по темата.
 
Кои са опрашителите?
 

Малко са растенията, които се самоопрашват; повечето разчитат за възпроизводството си на животни, вятъра или водата. Освен пчелите и други насекоми пренасят прашец - например, мухите цветарки, пеперудите, някои бръмбари и оси. Тази роля може да се изпълнява и от животни като прилепи, птици и гущери, както и от маймуни, гризачи или катерици.


С намаляването на опрашителите фермерите в някои страни, например Китай, започват сами да се грижат за опрашването в своите овощни градини.

В Европа най-добре позната е медоносната пчела, която се отглежда от пчелари за производството на мед и на други продукти. На континента се срещат и около 2 000 диви видове опрашители. Неотдавнашни изследвания показват, че дивите опрашители имат решаваща роля и отглежданите пчели само ги подпомагат, но не могат да ги заместят.

Защо намаляват опрашителите?

Към момента липсват достатъчно научни данни за цялостна картина, но има доказателства, че човешката дейност допринася за намаляването на популациите. Около 10% от видовете пчели и пеперуди се смятат за застрашени в Европа.

Опрашителите са изложени на различни фактори - например, промените в начина на ползване на земите (превръщането им в селскостопански земи или градски зони) отнема естествените местообитания за дивите опрашители. Интензивното земеделие води до изчезването на много растителни видове от обработваемите земи, което намалява достъпа на насекоми до храна.

Пестицидите също засягат опрашителите - или пряко, когато става въпрос за химически вещества, които убиват насекоми, или непряко, когато тези вещества се борят с определени култури. Това е причината Парламентът да поставя акцент върху намаляването на ползването на пестициди.

Промените в климата създават условия за навлизане на агресивни чужди видове, които нападат опрашителите или се конкурират с тях за ресурси. Например, навлизането на азиатския стършел и на паразити са особено опасни за медоносните пчели.


Икономическият ефект от опрашителите

Около 78% от видовете диви цветя и 84% от селскостопанските култури зависят изцяло или частично от насекомите за производството на семена. Опрашването от насекоми и други животни разширява разнообразието и качеството на плодовете, зеленчуците и други култури.

По оценки между 5% и 8% от световното производство на култури е пряко свързано с опрашването от животни. В ЕС селскостопанската продукция, свързана с опрашването от насекоми, се оценява на 15 млрд. евро годишно.


Опрашителите също така допринасят за създаването на лекарства, биогорива, платове и строителни материали.
Европейският парламент ще обсъди защитата на опрашителите и ще гласува резолюцията, подготвена от комисията по околна среда, по време на пленарната сесия през декември.

източник: Европейски парламент
 

  Танева
  19.11.2019 г.
  49421
  Десислава Танева: Да се мотивира използването на пестициди, щадящи пчелите!
  „В България секторът с най-висок относителен дял на биологично направление е пчеларството, с дял от 35,8% от  пчелните семейства на регистрираните земеделски стопани.“ Това каза министърът на земеделието,...
  Виж повече
  пчели
  24.10.2019 г.
  115419
  Европарламентът иска по-строг контрол за защита на пчелите от пестициди
  Европейският парламент иска въвеждане на по-строги мерки за защита на пчелите. На заседанието се в сряда евродепутатите отхвърлиха занижените мерки от държавите членки и поискаха от Комисията да предложи...
  Виж повече
  ОСП
  18.09.2019 г.
  13573
  Председателят на EK: Да се намали употребата на пестициди, изкуствени торове и химикали!
  По-екологична политика,  нова стратегия за селските райони и модерна и опростена ОСП след 2020 г. - в тази посока трябва да работи номинираният за комисар по селското стопанство Януш Войчеховски . Това...
  Виж повече
  спасете пчелите
  09.09.2019 г.
  1489
  ЕК регистрира гражданска инициатива за отпадане на синтетичните пестициди
  Европейската комисия да предложи правни актове за постепенното премахване на синтетичните пестициди до 2035 г., за възстановяване на биологичното разнообразие и за подкрепа на земеделските стопани в процеса...
  Виж повече
  ЕК
  17.05.2019 г.
  3303
  Европейската комисия стартира инициатива под надслов „Да спасим пчелите!“
  Европейската комисия взе днес решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в...
  Виж повече