Търсене

Земеделци и синдикати искат Консултативен съвет по продоволствието към МЗХГ

Над 10 земеделски неправителствени организации на производители и преработватели и синдикални организации настояват да бъде създаден Консултативен съвет по продоволствието към Земеделското министерство. В него трябва да участват: социалните партньори, представители на земеделските браншови организации и синдикатите, експерти по хранителната верига, кризисни експерти и работодателските организации. Участието на представители на МТСП в лицето на Главна инспекция по труда и Агенция по заетостта ще е от полза за обхващане на социалния аспект и заетостта в сектора. Това е едно от исканията в отворено писмо до Земеделското и Социалното министерства, Народното събрание и Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

С писмото, разпространено от Федерацията на независимите синдикати в земеделието социалните партньори в секторите от "фермата до вилицата" призовават за изключително внимание към секторите, осигуряващи хранителната ни сигурност във време на извънредна ситуация.

Длъжни сме да защитим здравето и правата на работещите в сектора - несигурни и нестандартни работници, сезонни, на временен или граждански договор, като и на самонаетите дребни земеделски работници. Настояваме да се прецизира подкрепата за бизнеса, за да се осигури целостта и сигурността на хранителната верига, посочват от ФНСЗ.


С писмото се апелира за конкретни ангажименти за осигурен лесен достъп на българските производители до хранителните вериги.

“В това време особена подкрепа е нужна и за продукцията и на малките оператори. Така както е възможен „зелен коридор” за доставки на здравни стоки и храни от вън, може да се наложи и „зелен коридор” за български хранителни стоки и суровини за тях до големите хранителни вериги, които единствено ще работят в продоволственото осигуряване. Попълването на държавния резерв с български стоки от родни производители също е възможна икономическа мярка със значителен социален отзвук в трудно време”.


Настоява се да се прецизира подкрепата за бизнеса, за да се осигури целостта и сигурността на хранителната верига. Да се разшири списъка на отраслите, които имат право на компенсации при условия на извънредно положение с включване и на земеделието. За да се осигури необходимата работна ръка в активния сезон и кампаниите е потребно да се улесни достъпа до секторния пазар на труда на ученици, студенти и др.(еднодневни трудови договори), както и да се пренасочват работници от други сектори, загубили работата си, както и да приложим мерки за стимулиране на завърналите се/останалите тук работници за работа в нашите сектори. Една добра възможност е предвидената мярката 60:40 да е приложима и за работещите в сектор земеделие. 
 
Особено внимание трябва да се обърне на несигурните и нестандартни работници – сезонни, на временен или граждански договор, като и на самонаетите дребни земеделски работници, които често са изключени от достъп до права и защита като другите работници и са сред най-застрашените от бедност. При преразглеждане на финансовите инструменти/програми, с които оперира днес България, както и с помощта на Фонда за глобализация може и трябва да се гарантира базов доход или ваучери и за всички самонаети работещи, които са загубили работата си и са засегнати от кризата за периода на извънредно положение.

Писмото е подписано от:
1. Федерация на независимите синдикати от земеделието ФНСЗ
2. Българска асоциация на малинопроизводителите
3. Синдикат на самонаетите и неформални работници „Единство”
4. Български национален съюз на градинарите в България
5. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
6.Федерация на независимите синдикални организации в
хранителната промишленост
7. Асоциация на земеделските производители в България
8. Национална федерация „Земеделие и горско стопанство”КТ
Подкрепа
9. Федерация на хранителната и питейна промишленост КТ Подкрепа
10. Национален съюз на земеделските кооперации в България
11. Българска асоциация Биопродукти

С пълния текст на писмото можете да се запознаете в прикачения файл!

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

OТВОРЕНО ПИСМО ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАНИЕ КЪМ СЕКТОРИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ ХРАНИТЕЛНАТА СИГУРНОСТ В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 В БЪЛГАРИЯ 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


 • зеленчуци
  21.03.2020 г.
  8732
  Градинари: В условията на COVID-19, държавата трябва да ни подкрепи!
  Плодовете и зеленчуците, които консумират българските граждани в голямата си част се внасят от Гърция, Турция, Полша, Италия, Германия. Именно затова през последната седмица, докато слушаме, че изхранването...
  Виж повече
 • селско стопанство
  20.03.2020 г.
  10000
  Николай Вълканов: Агросекторът да се обяви за критичен за националната сигурност!
  Селското стопанство е ключов сектор за държавата и в създалата се криза вследствие на епидемията от коронавирус, от изключителна важност е да се обезпечи производството и преработката на храни . Това каза...
  Виж повече