Меню

Животновъдство, плодове и зеленчуци дават работа на близо 40% от заетите в агросектора

24.09.2019 г.
37221
Секторите на животновъдството и плодовете и зеленчуците, които са обект на обвързаната подкрепа, осигуряват заетост за 38.5% от общо заетите в земеделието в страната. Това сочи анализ на Института по аграрна икономика за обвързаната подкрепа в България за периода 2015-2020 г.

Данните показват, че за обработката на 10 хектара зеленчуци са необходими средно около 16 селскостопански работници, на лозя – около 8, а на овощни насаждения– около 6 работника. За 10 хектара с житни, маслодайни и протеинови култури се изискват средно около 0.2 броя трайно заети лица. Сравнението на необходимата работна сила на хектар ИЗП в сектора на житните, маслодайните и протеиновите култури със секторите на зеленчукопроизводството и трайните насаждения ясно показва по-големия потенциал на производството на плодове и зеленчуци за осигуряване на заетост. 

Земеделието е отрасъл, където трудът продължава да изпълнява голяма част от производствения процес, особено в животновъдството и в други полски производства, където прибирането на реколтата не може да се извърши механизирано или едновременно. Причините за съкращаване на работната сила, заета в селското стопанство у нас е в изоставането на заплащането в сравнение с другите икономически отрасли. 

По-ниското заплащане на труда в земеделието се дължи основно на по-ниската производителност и възвращаемост в чувствителни сектори, което пък води до пречки в развитието на тези интензивни откъм трудовия фактор производства, които са ограничени в обезпечаването с необходимия брой работници. 

В анализа се посочва още, че секторите, които в България се подпомагат с обвързана подкрепа, осигуряват заетост на населението, и липсата на обвързана подкрепа или обвързана подкрепа в недостатъчен размер, би поставило в риск осигуряването на достатъчни доходи за лицата, влагащи труд в земеделието. Секторите, подпомагани с обвързана подкрепа, изискват повече работна ръка, включително и сезонни работници. Така те предоставят възможности за работа и доходи на нискоквалифицирани работници, често от маргинализирани групи в селските райони, където възможностите за заетост са ограничени.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  обвързано подпомагане
  24.09.2019 г.
  35722
  26 000 български стопани са под риск, ако няма обвързана подкрепа в новата ОСП
  Ако се намали финансовият ресурс за обвързаната подкрепа за България в следващия период на ОСП, това ще засегне над 13 хил. фермери в сектор "Животновъдство" и  над 13 хил. стопани, отглеждащи плодове и...
  Виж повече
  съчз на градинарите
  16.09.2019 г.
  2358
  Мариана Милтенова: Трябва по-балансиран модел за подпомагане на агросекторите! (ИНТЕРВЮ)
  Трябва да има базисно подпомагане на стопанство, съобразено с вида и културите, които то работи и по балансиран модел за подпомагане на подсекторите в селскостопанското производство. Това заяви в интервю за...
  Виж повече
  пипер
  13.09.2019 г.
  2546
  Градинари: Пиперът остава на полето, няма кой да го обере!
  Проблемът с работната ръка в селското стопанство продължава да се задълбочава. През тази година се стигна до там, че готова продукция, остава на полето, защото няма работници, които да я оберат. Това каза в...
  Виж повече
  заетост в земеделието
  02.08.2019 г.
  11155
  Има сериозна криза за намиране на качествени работници в агросектора
  Проблемът с липсата на работната ръка в селскостопанския сектор се задълбочава с всяка изминала година. Все по-трудно се намират качествени общи работници, но и средни специалисти, алармират земеделците....
  Виж повече