Меню

В МЗХГ вече ще има отделна дирекция Биологично производство

09.10.2019 г.
95236
В Министерството на земеделието, храните и горите вече ще има самостоятелна дирекция Биологично производство, след като днес на Министерски съвет беше приет  нов Устройствен правилник на агро министерството. Целта е да се прецизират правомощията на министъра, както и да се актуализират функциите на отделни звена, като се премахнат дублиращи и неактуални дейности.

Предвидени са промени в специализираната администрация с оглед подобряване на организацията на работа. Предлага се дирекция „Растениевъдство и биологично производство“, с оглед значимостта на двата отрасъла, да се раздели, като функциите й се поемат от дирекция „Растениевъдство“ и дирекция „Биологично производство“, се казва в официалното съобщение на Правителствената информационна служба. 
 
Функциите на Инспектората се привеждат в съответствие с последните промени в нормативната уредба. Актуализират се функциите на дирекция „Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция“.

Функциите в областта на законодателството на Европейския съюз от дирекция „Европейска координация и международни отношения“ преминават в дирекция „Правна“ с оглед постигане на максимална координация на процесите, касаещи нормативната дейност. Обособява се дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ с численост 43 щатни бройки.

Предлаганите структурни промени и оптимизиране на числеността на отделни административни звена се извършва в рамките на утвърдената щатна численост на министерството, като са спазени задължителните нормативи за численост на администрацията съгласно Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.
 
© 2019 Агро Клуб - Selo.bg