Търсене

Ясни са всички прогнозни ставки по извънредната мярка COVID-19 за сектор Земеделие

20.06.2020 г.
13131
Европейският парламент гласува и одобри Регламент за изменение на Регламент 1305/2013, който дава възможност за програмиране на извънредната мярка COVID-19 за подкрепа на сектор „Земеделие“. Това е инициатива на България, подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни-членки на ЕС. Тя ще бъде в размер на 2% от бюджета по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По мярката ще се компенсират разходите на стопаните за противоепидемични мерки, както и за намалени доходи от затворени канали за реализация на продукцията.

Министерство на земеделието, храните и горите, въз основа на представени данни от браншови организации и официални източници на информация, изготви предложение за прогнозни ставки, които да бъдат защитавани в процеса на нотификацията на мярката пред ЕК, съобщи министър Десислава Танева в официалната си фейсбук страница.

Средният размер на плащането на глава животно:
 
 • за говеда - 53 лв.;
 • биволи - 63 лв.;
 • овце и кози - 10 лв.;
 • птици - 0,08 лв.;
 • свине - 1 лв.;
 • пчелно семейство - 5 лв.

В сектор „Растениевъдство“ ставките са както следва:
 
 • зеленчуци на открито - 65 лв./дка; или 65 лв./1 000 лв. приход по подадена годишна данъчна декларация за 2020 год. Браншът ще избере кой подход да се приложи.
 • оранжерийни зеленчуци - 540 лв./дка;
 • плодове - 50 лв./дка;
 • розопроизводство - 90 лв./дка;
 • винено грозде - 30 лв./дка.
 

Всички останали земеделски производители, бенефициенти по ДПП, които не попадат в обхвата на горепосочените сектори могат да кандидатстват по друго направление. По него ще се отпуска помощ в размер на 30 лв. на постоянно нает работник.


Операторите за преработка на плодове и зеленчуци, месо и месни продукти и мляко и млечни продукти също ще могат да кандидатстват за подпомагане, като в момента се разработват и обсъждат с браншовите организации изискванията и критериите за отпускане на помощта.

Предстои предложението за мярка и плащанията по нея да бъдат обсъдени с представителите на браншовите организации, както и с ЕК.

В началото на месец юли ще бъде предложено прилагането на мярката COVID-19 за одобрение на членовете на Комитета по наблюдение. Кандидатстването по нея ще е максимално облекчено в полза на земеделските производители - по допустими през 2019 година площи и животни, но не повече от заявените през 2020 г. Максималната стойност на подпомагане за земеделски производител е 7 000 евро, а за малки и средни предприятия е 50 000 евро.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 • Десислава Танева
  18.06.2020 г.
  8955
  ЕП одобрява финално извънредна мярка COVID – 19 в ПРСР. До дни ще са ясни всички ставки
  В петък, 19 юни, предстои Европейският парламент да гласува окончателно промени за създаването на извънредна мярка COVID – 19 в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ( ПРСР ). По време на...
  Виж повече
 • дамасцена
  18.06.2020 г.
  9667
  Между 80 и 90 лв. е очакваната ставка за декар рози по извънредната мярка на ПРСР
  Розопроизводството е едно от най-уязвимите производства в агросектора в момента. Производителите на рози ще бъдат подпомогнати от новата мярка COVID-19, която предстои да се програмира по Програмата за...
  Виж повече
 • Красимир Кумчев
  30.04.2020 г.
  15310
  Допълнителни субсидии за зеленчуци по искане на земеделеца Красимир Кумчев
  Допълнителни субсидии за производителите на зеленчуци в условията на коронавирус тази година, ще получат производителите на зеленчуци по настояване на земеделския стопанин Красимир Кумчев. Това съобщи самият...
  Виж повече