Търсене

Януш Войчеховски призова за максимална гъвкавост в подкрепа на агро-хранителната верига

09.04.2020 г.
8087
Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски е изпратил ново писмо до земеделските министри на ЕС, публикувано на интернет страницата на ЕК. В него, той ги призовава с максимална гъвкавост да прилагат възможните инструменти за подпомагане на участниците в агрохранителната верига, в извънредните условия на епидемията от коронавирус.

Писмото е продължение на първия му призив към европейските аграрни министри, в който той настоя за подкрепа на фермерите, ХВП и търговците в условията на COVID-19!

Село публикува пълния текст на писмото: 

“Уважаеми министри,

Пиша до вас като продължение на първото ми писмо, изпратено ви на 19 март, и нашата видеоконференция на високо ниво. Изправени сме пред несравнима ситуация поради епидемията от коронавирус. Европейската комисия работи по всички фронтове, в сътрудничество с държавите-членки, за да отговори на ключовите предизвикателства и да гарантира, че всички остават в безопасност.

Нашите земеделски производители и всички участници във веригата на доставки на храни работят усилено, за да гарантират, че безопасната и висококачествена храна продължава да бъде достъпна през цялата криза. Изслушах вашите опасения и обявих вече гъвкавости и опростявания, които ще гарантират продължаване на подкрепата за земеделските производители и други бенефициенти на общата селскостопанска политика (ОСП) при настоящите ограничения и мерки за социално дистанциране, приети от държавите-членки. В момента се предприемат окончателните правни стъпки за приемането на тези мерки възможно най-бързо.

На този етап бих искал да ви насърча да използвате възможно най-пълно цялата гъвкавост и възможности, налични в рамките на развитието на селските райони на ОСП. Въпреки че някои държави-членки за съжаление остават малко или никакъв бюджетен резерв, приветствам, че тези, които го имат, вече търсят проактивно действие как да използват парите, които все още са налични по програмите за развитие на селските райони, за да финансират съответните действия за справяне с кризата и възстанови се от него. Въз основа на информацията, която е на разположение на Комисията, отбелязвам, че към настоящия момент държавите-членки все още могат да поемат около 6 милиарда евро по своите програми за развитие на селските райони; тази сума се увеличава до около 17 милиарда евро, когато се вземат предвид сумите, запазени за текущи разговори за заявления, които все още не са приключили.

В този контекст могат да се използват няколко мерки за развитие на селските райони и бих искал да ви подчертая някои от тези възможности. Ако все още не сте програмирали тези мерки и желаете да го направите, или ако искате да разширите обхвата им или да преразпределите средства между мерките, моите служби са готови да ви помогнат, така че прилагането да започне възможно най-скоро.

Могат да се подкрепят различни видове сътрудничество. Това може да важи за веригата на доставки на храни, като земеделските производители продават директно на потребителите или създават услуги за доставка до дома на основни продукти като храна или лекарства на изолирани жители в селските райони. Подкрепата също може да бъде мобилизирана за сътрудничество с оглед подобряване на услугите, свързани със здравеопазването.

Освен това фондовете за развитие на селските райони могат да подкрепят инвестиции на ниво ферма, за преработка, маркетинг или опаковане на храни или за възстановяване на потенциала за производство на селскостопанска продукция. Това се отнася и за инвестиции в малки локални инфраструктури и услуги като закупуване на оборудване, адаптиране на здравни центрове или създаване на мобилни здравни заведения в селските райони.

Консултантските служби могат да насочат земеделските производители да подобрят устойчивостта на своите стопанства. Службите за подпомагане на фермите могат да помогнат на земеделските производители в ежедневната им работа, когато е необходимо поради причини като болест, отсъствия или преумора.

Там, където вече съществуват инструменти за управление на риска, те могат незабавно да се използват за компенсиране на земеделските стопани за значителни и внезапни загуби на доходи вследствие на кризата.

И накрая, финансовите инструменти могат да продължат да предлагат финансова помощ на земеделските производители. В допълнение, в рамките на Coronavirus Response Investment Initiative Plus, Комисията разшири обхвата на подкрепа за малкия и среден бизнес в селските райони, като предложи заеми или гаранции за покриване на оперативни разходи чрез финансови инструменти. Това може да помогне например за увеличаване на паричния поток на земеделските производители.

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) публикува колекция от примери за проекти за отговор на COVID-19.

Заедно с моя екип ние се ангажираме да ви подкрепим да използвате всички достъпни мерки, възможно най-бързо и възможно най-ефективно. Ще осигурим бързо одобрение на измененията на програмата, предложени в отговор на кризата, и бихме искали да ви насърчим да контактувате проактивно с моите служби по този въпрос.

Можете да разчитате на моята подкрепа.
Искрено Ваш
Януш Войчеховски
Комисар на ЕС по земеделието и развитието на селските райони"


© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 

 • Януш Войчеховски
  19.03.2020 г.
  8620
  Януш Войчеховски: Да подкрепим фермерите, ХВП и търговците в условията на COVID-19!
  Пандемията от коронавирус неминуемо ще доведе до големи трудности в много сектори, включително в селскостопанския и хранително-вкусовата промишленост. Това казва в писмо до министрите на земеделието на ЕС...
  Виж повече