Търсене

Ябълката на раздора в земеползването, наречена бели петна - отново на дневен ред!

След поредния неуспешен опит за приемане на нов Закон за земята от края на миналата година, който да сложи ред в земеползването, през последните дни на дневен ред излезе една от “ябълките на раздора” в поземлените отношения - така наречените “бели петна*”.

Анализ на неправителствена организация на име Институт за политики и развитие твърди, че “собственици на земя, които не я обработват, не я отдават под рента и аренда и не се интересуват от нея, или стопаните на т.нар. „бели петна“, губят милиони левове от ниски ренти. Тези хора могат да бъдат излъгани и дори да загубят собствеността на земята си, Сумата, която собственикът на бели петна ще получи е средно с 50% по-ниска от реалната пазарна рента, Най-много губят от ренти във Варна и Добрич, Друг риск е да бъде загубена изобщо собствеността, Никой от собствениците на бели петна няма интерес да изиска да му се изплатят събраните суми от Земеделската служба, защото процедурата е прекалено сложна - това са част от твърденията на анонимния автор на анализа

Село потърси за коментар Националната асоциация на зърнопроизводителите - най-големите ползватели на бели петна в дейността си. Председателят на НАЗ Костадин Костадинов каза: “Анализът е тенденциозен. Няма какво да се заблуждаваме. Тук чуваме думите на Асоциацията на големите собственици на земеделски земи (Българска асоциация на собствениците на земеделски земи - бел.авт.) - тези, които спряха Закона за поземлените отношения.

“Няма никаква опасност собствениците да загубят земята си по този начин. Това твърдение е пълен абсурд! Такава практика няма и е много лошо, когато коментираш нещо, а не го познаваш в детайли, посочи Костадинов.

Рентите в България - въпрос на изнудване

Единствено в България няма урегулиране на рентните отношения. Във Франция, например, рентата се определя в следствие на икономически резултат приход - разход. Тук рентата се определя на договорка и изнудване от големите фондове, посочи председателят на НАЗ. 

“Средното рентно плащане на “белите петна” се определя отделно за всяко землище на 50% извадка на договорите, които съществуват. В проваления Закон за земята бяхме предложили текст, според който, за да се подобри средното рентно плащане на белите петна, да се ползват 100% от договорите, а не 50% както е в момента, за да се получи точната пазарна цена. Има парадокси, при които белите петна са на много по-високи цени от пазарните - сключвани са договори за 170 лв./дка и един такъв договор изкривява нещата. Законопроектът обаче беше спрян”, коментира Костадинов и допълни,че няма как в дадена област рентите да са еднакви на цялата ѝ територия: “Варна откъм страната на Добрич рентите са 70 лв., Варна от страната на Бургас - необлагодетелстван район - рентата е 30 лв. няма как да е повече. Отново подчертавам, че средното рентно плащане се прави за всяко землище, а не за община или цяла област”, посочи Костадинов.

Според председателя на НАЗ белите петна се работят вече 10 години с навлизането на споразуменията и те са гаранция за защита на дохода на малкия собственик. Интересът на големите собственици на земеделска земя е да се премахнат белите петна - политика, насочена към един по-висок корпоративен интерес, каза Костадин Костадинов. 
 
Темата за “белите петна” коментира в Русе и земеделският министър Десислава Танева:
 

Регулацията залегнала в закона за собствеността и ползване на земеделските земи за сключване на споразуменията по член 37 В или за така наречените „бели петна“ защитават изключително интереса на малките собственици на земеделски земи. 
 
За тях винаги се плащат вече ренти и всеки малък собственик на земеделска земя, който няма големи обеми, който не може да си позволи разхода по сключването на договори, може да си получи през Областна дирекция земеделие по най – лесния вариант с едно заявление дължимата рента. Има изключителен интерес към обработката на земеделска земя. По никакъв начин не можем да твърдим, че има риск за собствеността, каквито заглавия в медиите прочетохме"
 

По думите на министър Десислава Танева, цитирана от Агенция Фокус интерес “белите петна” да не съществуват в законодателството могат да имат само много едри собственици на земеделски земи, които през по-голямата собственост безспорно могат да злоупотребяват по повод изискваните ренти.


Припомняме коментар по темата за белите петна на министър Десислава Танева пред Село от октомври 2019 г.: Разпределянето на белите петна в момента е “ябълка на раздора” за много земеделски стопани. Ще се намери ли решение за проблема? 

Решението на проблема е в самите земеделски стопани. Както знаете, белите петна са земеделски земи, за които собственикът не се е погрижил, не ги е отдал под наем или аренда с договор. Държавата се грижи за него като собственик като му гарантира плащането на рента затова, че му ползват земите и в същото време е въвела процедура за разпределение на белите петна да става справедливо между земеделските стопани, според правата за обработка на земята в землището. Ако земеделците помежду си стигнат до споразумение, няма да има нужда от намеса на Държавата. Истината обаче е такава, че тези бели петна, ако няма тази процедура, ще се работят при всички случаи на принципа “по-силният печели”. Предложили сме регулация, действаща от 2015 г. , за да има все пак справедливост на това разпределение. Защото друга теория, в правото или в депутати в НС ще ви кажат, е че за собственици, които не са потърсили земеделските земи и не са се погрижили за тяхното ползване, трябва да се заобикалят. Това няма как да стане, реалният живот е друг!

Истината е, че интересът към земеделската земя е огромен. Всяка година обработваемите площи стават повече. Въпросът е как да защитим интересът на собственика. Ние сме намерили този механизъм. Оттам насетне у земеделските стопани е волята дали те помежду си ще постигнат консенсус или ще се стигне до служебно разпределение, посочи министърът.
 
*“Бели петна” е термин, който се използва да означи земеделските земи, които не се обработват от собствениците им, но които, с оглед на принципа, че земеделската земя не трябва да бъде пустееща и трябва да бъде обработвана, се предоставят за ползване на трети лица по ред и процедура, определен в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

София Белчева,  © 2020 Село - Selo.BG

 

 • комасация
  04.12.2019 г.
  4913
  Повишава се интересът за комасирано ползване на земи, регистрирани с правно основание
  Повишава се интересът на земеделските стопани към процедурите за комасирано ползване на регистрираните от тях с правно основание земеделски земи. В създадените масиви за комасирано ползване се увеличава...
  Виж повече
 • бели петна
  15.11.2019 г.
  68480
  Близо 30 млн. лева ренти за бели петна плащат земеделците (ДАННИ ПО ОБЛАСТИ)
  29 560 470 лв. е дължимата сума за ренти на т. нар. “бели петна” (имоти по чл. 37в, ал.3., т.2) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, включени в масивите за ползване по начин на...
  Виж повече
 • Милена Горанова
  15.10.2019 г.
  121740
  Милена Горанова: Неуредените поземлени отношения ще са спънка в новата ОСП!
  Неуредените поземлени отношения може да се окажат голяма спънка в прилагането на екологичните изисквания в новата Обща селскостопанска политика от 2021 г. Проблемът със земеползването се задълбочава с...
  Виж повече