Меню

Цената на царевицата се покачи на европейските борси

18.07.2019 г.
4240
Цената на царевицата се покачи на европейските борси. На борсата в Германия офертите за новата реколта стигнаха до 178 EUR / тон, а на борсата Euronext до 178.50 EUR/тон, при търсени 17 000 тона. 

На пазара за зърно в България договарянето на количества от царевица - реколта 2019 засега е предпазливо, като купувачите предлагат 260-270 лв. за изкупуване от региона на Южна България и 270-280 лв./тон от северните части на страната.

Преди дни Европейската комисия публикува своите краткосрочни очаквания за зърнения пазар от новата реколта 2019 на база мониторингови данни, които сочат 0.5% повишение в производството на царевица в рамките на ЕС, което в сравнение с други зърнени култури е най-малко. Очакваният ръст при пшеницата е 10%, а при ечемикът 7%.

© 2019 Село