Меню

Цената на пшеницата се стабилизира на фона на очакван спад в световната реколта

28.06.2019 г.
5023
Международният съвет по зърно намалява очакванията си за реколта 2019. Прогнозата за общото производство на зърно през 2019/20 г. се намалява с 21 млн. тона, до 2 156 млн. тона, посчва справка на Село в докладът на съвета по зърно от късно вчера. 

Намалението в очакваните обеми може да се тълкува като стабилизиране на цената на пшеницата, които през цялата седмица се "заковаха" на европейските стокови борси на нива 182.50-183.75 EUR / тон. За сравнение в България сделките с пшеница вървят на нива 285-310лв./тон - доставки през Август - Септември и в зависимост от основните показатели.

Намалението е до голяма степен поради трудното начало на вегетационния период за реколтата в САЩ. Поради ревизиите за Индия, ЕС и Украйна, прогнозата за производството на пшеница е с 3 млн. тона по-високо, при рекордни 769 млн. (+ 5% на годишна база). При по-малки доставки и намаляване на търсенето (-5 млн. Тона, най-вече за фураж), общите запаси от зърнени култури в края на 2019/20 г. са в размер на 588 млн.тона. По-голямата част от промяната е свързана с по-лошите прогнози за запасите от царевица в САЩ. Увеличените прогнози за доставките на пшеница и царевица са частично компенсирани от намалената прогноза за соргото.Оценката на световната соя за производство на 2018/19 е фиксирана на рекордни 363 милиона тона. Тъй като общото потребление се съкращава м / м, запасите се прогнозират незначително по-високо, при връх от 54 млн. тона, което е увеличение с една четвърт на година. Предвиждана като цяло стабилна от май, търговията се очаква да спадне с 1% на годишна база. Главно поради понижаване на рейтинга за САЩ, където времето за отглеждане на култури е много предизвикателно, световното производство през 2019/20 г. се наблюдава условно да е с около 9 млн. тона по-малко в сравнение с предходната година, при 349 млн.тона общ обем, което е спад от 4% на годишна база. Спадът на доставките до голяма степен се насочва към намалена прогноза за запасите; при 45 млн. тона се предвижда преносът да се свие с една пета на годишна база, макар и все още малко над средното.