Търсене

Цел на ЕК: 30% от земеделската земя да е за биопроизводство до 10 години

04.02.2020 г.
8319
30% от земеделската земя в Европейския съюз да бъде под биопроизводство до края на това десетилетие, предвижда проект на Стратегия за биоразнообразието до 2030 г.. Според планове, които все още се обсъждат, ЕК ще изисква да се намали наполовина риска и употребата на пестициди. Обсъжда се въвеждането на цел от 10% от земеделските земи да бъдат отделени за непроизводствени и ландшафтни характеристики. 
 
Стратегията ще изисква промотирането на устойчиви земеделски практики, вкл. земеделие, съвместимо с климата и консервационно земеделие, агроекология, мултифункционално планиране на ландшафтите и междусекторно интегрирано управление. Основен елемент е засилването на синергията между социалния и екологичния стълб на устойчивото развитие. Според авторите, основните причини за загуба на биоразнообразие са промените в земеползването, климатичните промени, замърсяването, навлизането на инвазивни чужди видове, допълнени от неустойчиво производство и потребление. 
 
Някои елементи от глобалната рамка за биоразнообразие след 2020 г. включват: забрана за преобразуване на съществуващите влажни зони, постоянно затревени площи, естествени гори и други естествени еко-системи; спиране на намаляването на опрашителите; увеличаване на пропорцията на земеделска земя, управлявана според агро-екологичните принципи и намаляването на използваните пестициди и минерални торове.
 
Стратегията предвижда ЕС да въведе нови стандарти за биоразнообразие, освен в земеделската, и в търговската, индустриалната и икономическата политики, с цел възстановяване на природата.

източник: МЗХГ

© 2020 Село - Selo.BG
 

 

 • дълбока оран
  23.12.2019 г.
  7343
  Съвет на ЕС: Нужно е премахване на субсидиите, които вредят на биоразнообразието!
  Европейският съюз и неговите държави членки ще активизират усилията за прекратяване на загубата на биологично разнообразие и за възстановяване на екосистемите. За целта Съветът на ЕС разработва глобална...
  Виж повече
 • no till
  07.12.2019 г.
  6193
  Консервационното земеделие като еко технология за отглеждане на полски култури
  Консервационното земеделие може да се прилага като екологосъобразна технология за отглеждане на полски култури. Това предложиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ ) по време на Кръгла...
  Виж повече
 • еко земеделие
  20.04.2019 г.
  3660
  Диви цветя около зърнените култури, могат да намалят пръскането с пестициди
  Земеделието трябва да бъде отговорно. Както към околната среда и хората, така и към нас самите. Знаем, че всяка година редица зърнопроизводители заболяват от тежки онкологични болести, именно свързани с...
  Виж повече