Меню

Хърватското председателство посочи ключовите приоритети в земеделието от 1 януари 2020 г. 

Напредъкът на дискусиите по пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде „най-важната“ тема за Хърватско председателство на Съвета на Европейския съюз, което започва от  1 януари. Бързото приемане на регламента относно преходните правила, с цел да се избегнат възможни прекъсвания, ще проправи пътя за безпрепятственото продължаване на прилагането на мерките по двата стълба, съобщават от Земеделското министерство. 

Особено внимание ще бъде отделено на „нуждите на уязвимите, селски общности и по-нататъшната модернизация на земеделието и селските райони, с цел да се повиши конкурентоспособността на европейските земеделски стопани и предприятия“, се казва в изявление на официални представители, които посочват концепцията за „Умните села“ като ключова приоритетна област. „Това може да повлияе положително върху качеството на живот на жителите и да привлече младите фермери“, се добавя в изявлението. 

Подобно на предишните председателства, Хърватия ще продължи да наблюдава ситуацията на селскостопанските пазари и да информира делегациите за развитието на международната търговия. По въпросите на безопасността на храните, ветеринарните, санитарните и фитосанитарните въпроси, Хърватия ще се „застъпва за еднакво ниво на фитосанитарна защита в рамките на ЕС и равни условия за европейските производители и търговци.“ 

По време на Международната година на здравето на растенията на ООН Хърватското председателство ще работи за гарантиране на „общи правила на ниво ЕС“, свързани с производството, инспекцията, вземането на проби, вноса, движението и сертифицирането на растителния материал и ще насърчава „нотифицирането, откриването и ликвидирането на вредителите“. 

В областта на безопасността на храните, здравето и хуманното отношение към животните председателството ще продължи да ръководи дискусиите относно мерките за предотвратяване, контрол и ликвидиране на болестите по животните на европейско ниво. Европейската зелена сделката и стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъдат централни теми през шестмесечния период (до 30 юни), като Председателството ще продължи и дебата за приемането на новата Европейска стратегия за горите за периода след 2020 г. 

Първото заседание на Съвета, под ръководството на земеделския министър Мария Вучкович, е определено за 27 януари и ще бъде последвано от заседания на 17-18 февруари, 23-24 март, 27-28 април (в Люксембург), 25-26 май и 29-30 юни (в Люксембург). Неформалното заседание на Съвета по земеделие ще се проведе в Сплит в началото на юни (7-9), където министър Вучкович ще ръководи дебата за селските райони  и семейните ферми. 

Земеделският министър на Хърватия е на 45 години, политик от Демократичния съюз, като преди това е работила в областта на търговските и финансови операции на пристанище Плоче и е назначена през  лятото на този пост. 


© 2019 Село - Selo.BG

  Десислава Танева
  23.12.2019 г.
  7244
  Десислава Танева: Обвързаната подкрепа ще запази уязвимите сектори на пазара!
  Обвързаната подкрепа по директните плащания е изключително важна за България и настояваме за по-висок процент отколкото заложения към момента в новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Това заявява...
  Виж повече
  храни
  20.11.2019 г.
  45504
  Евродепутатите очакват ясна визия за новата стратегия за храните
  Членовете на Европейския парламент очакват амбициозно предложение на Комисията за новата дългосрочна и интегрирана хранителна политика на ЕС, която гарантира безопасни, качествени и достъпни храни за всички...
  Виж повече
  зелени плащания
  19.11.2019 г.
  50712
  Предложение: Всяка държава сама да определя бюджет за еко схемите в ОСП 2021-2027
  Финландското председателство на Съвета на ЕС предлага всяка държава-членка сама да определя процент от общия си пакет от Общата селскостопанска политика ( ОСП ) - по стълбове 1 и 2 - за целите, свързани с...
  Виж повече
  ОСП реформа
  01.10.2019 г.
  66234
  Предлагат еко-схемите да отпаднат от намаленията на директните плащанията в ОСП
  Прилагането на еко-схемите в новата обща селскостопанска политика след 2020 г. беше във фокуса на заседание на работна група по реформата на ОСП в Брюксел. Финландското председателство представи своите...
  Виж повече