Меню

Хората в селата с натровена вода, няма да ползват ВИК поне месец, от страх за остатъчни химикали

30.07.2020 г.
1397
Повечето от хората в селата в Димитровградско с натровена вода, няма да консумират водата от ВИК поне месец-два, от страх заради остатъчни химикали в тръбите, които могат да им навредят на здравето, споделят масово местните. Водата от ВИК трябва да се източва дълго време, за да може ако има остатъци от смъртоносните вещества, които убиха мигновено цяло стадо с крави, да бъдат отмити.

Общо 48 населени места в област Хасково са засегнати от изтеклите от торовия завод Неохим химикали. Не се знае, къде и доколко в мрежата на ВИК има остатъчни химикали.

Ползването на водата се препоръчва само за битови нужди. Едва след като излязат контролни отрицателни проби ще бъде разрешена водата за питейни нужди. До тогава се препоръчва на населението тя да не бъде ползвана за пиене и готвене.

3260 жители бяха засегнати от липсата на вода породена от превантивното спиране на водоподаването към населените места в общината от ляв бряг на р.Марица. Почти два дни селата Брод, Злато поле, Райново, Долно Белево, Голямо Асеново, Малко Асеново, Странско, Длъгнево, Здравец и Бряст, чийто вододайни кладенци са по поречието на река Марица бяха оставени без вода заради замърсяване водите на реката в района на колектор вливащ отпадни води от производствено предприятие. Мярката бе наложена превантивно от Областният кризисен щаб и бяха преустановени всички водовземания от басейна на река Марица от Димитровград до Свиленград , за да се защити населението. 
Единствено в село Радиево, не бе спирано водоподаването заради захранването му от собствен водоизточник.

От лабораторията на РИОСВ-Хасково са взети проби от водата от цялото протежение на реката с общините Димитровград, Симеоновград, Харманли, Любимец и Свиленград. От ОБДХ - Хасково пък са изпратили патолози и ветеринарни лекари да вземат проби от животните. Уведомени са всички кметове в крайречните населени места, съобщиха още от щаба. Продължават да се уведомяват животновъди, земеделци и рибари да не се допускат животни и хора в близост до реката, уведомен е и Националния оперативен център. На заседанието на кризисния щаб вчера бе и прокуристът на торовия завод в Димитровград "Неохим" Стефан Димитров. Пред журналисти той изрази съмнение, че от намиращото се в капитален ремонт предприятие може да са изтекли опасни химикали, които да са предизвикали станалото. Димитров обеща и пълно съдействие на органите на разследването.

Междувременно стана ясно, че Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще обезщети Стоян Господинов, чието стадо от 28 крави загина след водопой на река Марица край Димитровград.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ отпуска индивидуална помощ de minimis на засегнатия фермер. Господинов ще получи 37 034 лв. за компенсиране на щети и пропуснати ползи, вследствие на загиналите по време на водопой на 27 юли 2020 г. 28 едри преживни животни, в т.ч. 20 крави, 1 бик и 7 телета, които са били регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС) на БАБХ.

Помощта ще допринесе за възстановяване на дейността в стопанството на фермера, загубил поминъка си.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете