Търсене

Хлебната пшеница поскъпна с малко над 5% за седмица, отчете САПИ

30.01.2020 г.
8768
Средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури в страната отбелязват повишение през последната седмица. По оперативни данни на САПИ най-чувствително е то в цената на хлебната пшеница - с 5,2%, като достига 341 лв./тон, спрямо 324 лв./тон без ДДС седмица по-рано. Ечемикът продължава да се изкупува на съществено по-ниска цена спрямо година по-рано – с 16,9%. При пшеницата се наблюдава по-слабо поевтиняване на годишна база – с 4,2% за хлебната и с 2,7% за фуражната, докато царевицата и слънчогледът са поскъпнали, съответно с 0,4% и 26,3%. 

През периода 20 – 26 януари 2020 г. през Пристанище Варна не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица. При липса на преминали товари с трите култури и през съответната седмица на 2019 г., изменението на експорта на годишна база остава: намаление с 8,5% при пшеницата и увеличение съответно с 65,3% и 7,3% при ечемика и рапицата. 

През изминалата седмица се наблюдава известно активизиране на експорта на царевица и слънчоглед през Пристанището, като са натоварени съответно 8,9 хил. тона и 33 хил. тона. Независимо от това, общият износ на царевица през порта от началото на текущия пазарен сезон досега е с 2,2% под миналогодишния, а този на слънчоглед – с 29,3%.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg