Търсене

Фонд Земеделие: Кампания 2020 за директните плащания тръгна онлайн  

06.03.2020 г.
9795
Кампания 2020 по основните схеми на директните плащания тръгна онлайн, както обеща изпълнителният директор на ЗФ „Земеделие“ Васил Грудев. Земеделските стопани вече могат да очертават площите си онлайн за Кампания 2020 г. в разработената от ДФЗ – Разплащателна агенция Система за електронни услуги (СЕУ). Това гласи и Заповед на изпълнителния директор на фонда.

Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към Интегрираната система за администрация и контрол (ИСАК) електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява за тазгодишната кампания. Информацията включва пространствени данни за използваните от земеделците площи. Тя постъпва и се зарежда в ИСАК заедно със схемите и мерките, по които стопанинът кандидатства. След това кандидатът следва да посети лично общинската служба „Земеделие“, където трябва да провери дали данните му са коректно нанесени и да приключи заявлението си.

ДФЗ усилено работи в посока дигитализация на процесите, които администрира, заяви изпълнителния директор на институцията Васил Грудев. Тази цел е в синхрон с приоритетите на българското правителство и в отговор на желанието на ЕС за цифровизация на селското стопанство за модернизация, прецизност и по-висока конкурентост на отрасъла. Изпълнението на тази задача ще доведе до намаляване на административната тежест, ще облекчи работата и задълженията на всички бенефициенти на ДФЗ - РА.

Село публикува и насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път. Те са публикувани на интернет страницата на ДФЗ - раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“.

Основни моменти при въвеждане на данни по схеми и мерки за директни плащания по електронен път в Системата за електронни услуги на ДФЗ (СЕУ) – кампания 2020

1. Подаване на данни за заявление по електронен път в СЕУ не е задължително, а
е създадено с цел предоставяне на нови възможности и улеснение при
кандидатстване по схемите и мерките за директни плащания (ДП).

2. Достъп до СЕУ имат само регистрирани потребители. Ако нерегистриран
потребител желае да влезе в системата, трябва да подаде заявка за регистрация от
секция „Потребителски панел“ seu.dfz.bg.

3. Подаване на данни по електронен път в СЕУ не може да се извърши ако
кандидатът вече е посетил ОСЗ и е извършил регистрация на заявление по ДП в
ИСАК за кампания 2020.

4. Кандидатите могат да очертават земеделски площи, включително да импортират
данни в стандартен shape формат, както и да копират данни от предходните си
заявления по директните плащания.

5. При кандидатстване по електронен път в СЕУ през 2020, не могат да се
заявяват за подпомагане всички схеми и мерки по директните плащания.
 Схемите и мерките, които могат да бъдат заявени по електронен път в
СЕУ са: СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, Мярка 13/НР, Схемите за обвързана
подкрепа за площи – СП, СЗ, СЗо, СПК, Схема за Памук, ПНДТ (Тютюн).
 Схемите и мерките , които не могат да бъдат заявени по електронен
път в СЕУ са: Мярка 12/Натура 2000, Мярка 10, Мярка 11 и всички
схеми с животни. Тяхното заявяване следва да се извърши по
стандартния начин в Общинска служба „Земеделие“ (ОСЗ).

Важно!
Кандидатите могат да очертават земеделски площи по електронен път, като
заявят схемите и мерките налични за заявяване в СЕУ (СЕПП, СПП и т.н), а след
това да посетят съответната ОСЗ и да добавят схемите и мерките, които не са
налични за заявяване в СЕУ (мярка 10, 11, 12 и т.н).

6. Кандидатите след въвеждане на данните в СЕУ, стартират автоматични
проверки, които визуализират установени грешки и несъответствия по
заявленията им.

Важно!
В СЕУ са въведени основният набор от автоматични проверки, който се
различава от този в ИСАК. По-детайлна визуализация на установените грешки
и несъответствия може да се добие след предаване на заявлението в ОСЗ и
стартиране на проверки на въведените данни от служителите от ОСЗ. 

7. В СЕУ могат да бъдат създадени повече от едно заявления за кампания 2020,
но само едно може да бъде изпратено за зареждане в ИСАК.

8. След въвеждането на данни в СЕУ, кандидатите следва да изпратят
електронното заявление за зареждане в ИСАК (преход „Изпращане за ръчно
зареждане в ИСАК“), след което да посетят съответната ОСЗ за да подпишат
хартиен екземпляр на заявлението и да приложат всички изискуеми
документи.

Важно!
Датата на разпечатване и подписване на заявлението в ОСЗ се счита за
дата на подаване на заявление за подпомагане по директни плащания в
Държавен фонд "Земеделие" –Разплащателна агенция. Без да се посети
ОСЗ и да се разпише хартиен екземпляр се счита, че кандидатът няма
валидно подадено заявление по ДП за кампания 2020!

9. Желателно е кандидатите преди да посетят ОСЗ за приключване на
заявленията си да се подсигурят, че изпълняват всички условия по схемите и
мерките, за които кандидатстват, като например – имат регистрация като
земеделски производител по реда на чл. 7 от ЗПЗП, имат регистрирано правно
основание по чл. 41 от ЗПЗП и същото е налично в ИСАК и т.н.

Важно!
В СЕУ информацията относно специфичните слоеве от Системата за
идентификация на земеделските парцели (СИЗП) е идентична с наличната в
ИСАК.

10. Начинът за подаване на данни за заявление по електронен път в СЕУ е
описан подробно в „Ръководство на потребителя“. Страницата „Въпроси и
мнения“ дава възможност на кандидатите да изпратят запитване до служител
на ДФЗ, за да се окаже съдействие при възникнал проблем.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 
 

 • Коперник - система за наблюдение на земеделски площи
  21.02.2020 г.
  14936
  Сателитен контрол на площите ще се прилага само за СЕПП в Кампания 2020 
  През 2020 г. България ще е една от шестте държави, които пилотно ще приложи Мониторингова система за сателитно наблюдение на площите. Пилотното прилагане от Кампания 2020 ще бъде на част от територията на...
  Виж повече
 • ДФЗ електронни услуги
  28.11.2019 г.
  16705
  Електронно кандидатстване по директните плащания от Кампания 2020 (ВИДЕО)
  За Кампания 2020 кандидатстването по основните схеми и мерки от директните плащания ще става електронно. Това каза изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев по време на Деветия...
  Виж повече