Меню

Фил Хоган: Няма планове за продължаване на преходната национална помощ

26.11.2019 г.
25488
“Няма предложение за удължаване на преходната национална помощ, тъй като инструментът е създаден да работи до 2020 г. и няма планове за удължаването му след 2020 г.“. Това е завил еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган на заседанието на Съвета на министрите на земеделието в ЕС, става ясно от бюлетина на Министерството на земеделието храните и горите.

С обща декларация по инициатива на България,  подкрепена от Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния, Европейската комисия беше призована да продължи прилагането на преходната национална помощ, като я включи в преходния пакет за ОСП (за 2021 г.). С декларацията, включена в протокола на заседанието на Съвета на министрите, шестте държави-членки заявиха, че не приемат приключването на тези допълнителни плащания, идващи от националните бюджети, тъй като средствата са „неутрални по отношение на бюджета за ЕС.“ 

Предложените преходни разпоредби „се основават на съществуващите приложими правила и схеми “ и е логично  преходната национална помощ също да бъде включена, защото е „част от съществуващата правна рамка“. Продължаването на преходната национална помощ на същото ниво от 2020 г.“ ще даде сигурност и приемственост на засегнатите земеделски стопани и ще се избегне внезапно и съществено намаляване на подкрепата. „Споразумението за реформа на ОСП остава приоритет и изключването на преходната национална помощ от преходните правила би засегнало дискусията по този въпрос в рамките на Реформата на ОСП“, се посочва в декларацията. Комисарят по земеделие Фил Хоган е заявил, че няма планове за удължаването на преходната национална помощ след 2020 г.

На Съветa по селско стопанство в Брюксел министрите са обсъдили така наречения преходен пакет, включващ техническо предложение за актуализиране на правилата за финансова дисциплина и гъвкавост между стълбовете и преходните разпоредби за 2021 г. (изменение на законодателни актове). Целта на този пакет е да се осигури непрекъснатост на подкрепата по ОСП въз основа на действащите правила (само за една година) и плавен преход до въвеждането на стратегическите планове. Комисар Хоган е призовал съзаконодателите да завършат процеса възможно най-бързо, като „основният“ преходен регламент трябва да бъде приет „за предпочитане до лятото на 2020 г.“. Някои ДЧ са предложили 2-годишен преходен период като „по-реалистичен вариант“, тъй като считат, че една година е „твърде кратко време“ за цялата административна подготовка и привеждане в съответствие на системите с новата правна рамка. Комисар Хоган не е подкрепил по-дълъг преход, заявявайки, че "така съществува риск да се намалят средствата в развитие на селските райони ... и в този случай държавите членки ще трябва да осигурят средства за запълване на празнината."


© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 
 

  Танева Войчеховски
  20.11.2019 г.
  46823
  Министър Десислава Танева се срещна с бъдещия агрокомисар Януш Войчеховски
  Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева се е срещнала с бъдещия европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски в Брюксел, съобщи Земеделското...
  Виж повече
  овце
  19.11.2019 г.
  63598
  Отпадане на преходната национална помощ означава колапс за 1,1 млн. овце и кози
  България продължава борбата за запазване на преходната национална помощ за животни поне през 2021 г. На последното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, страната ни, подкрепена от...
  Виж повече
  преходна национална помощ
  18.11.2019 г.
  53471
  Едва пет държави подкрепят България за преходната национална помощ след 2020 г.
  Пет държави са подкрепили България в искането ни за продължаване на преходната национална помощ след 2020 г. , става ясно от съобщение на Министерството на земделието, храните и горите. По време на...
  Виж повече
  субсидии за животни
  06.11.2019 г.
  101304
  Преходната национална помощ за животни е под въпрос за 2021 г. (ВИДЕО)
  Преходната национална помощ за животновъдите е под въпрос за 2021 г., тъй като не е заложена в преходния регламент на Европейската комисия за влизането в сила на новата Обща селскостопанска политика ( ОСП...
  Виж повече
  ЕК
  06.11.2019 г.
  98680
  ЕК предложи регламент за директните плащания и ПРСР за преходната 2021 г.
  Европейската комисия представи преходните правила за Обща селскостопанска политика след 2020 г. Това стана по време на заседанията на Специалния комитет по селско стопанство и на Комисията по земеделие в...
  Виж повече