Меню

Фермери искат евро компенсации заради тежката суша

21.10.2019 г.
118291
Земеделци и животновъди искат евро компенсации заради тежката суша, която продължава в цяла България вече повече от 3 месеца.

От сушата са засегнати както зърнопроизводители, така и животновъди, поради проблеми с пасищата, фуражите и изхранването на животните.

Подобна суша порази западноевропейските фермери през изминалата година, като тогава Европейската комисия реагира светкавично и изплати обезщетения в размер на близо половин милиард евро.

Запитване на Село до ЕК във връзка с възможните компенсации за български фермери заради сушата, даде следните отговори:

Съгласно съществуващите правила за държавна помощ в селското стопанство може да се предостави помощ до 80% от щетите, причинени от суша (или до 90% в райони с природни ограничения) при определени специфични условия. Закупуването на фураж може да бъде квалифицирано също като помощ поради материални щети или загуба на доходи, предизвикани от сушата.

Обезщетение за вреди също може да бъде предоставено, без да е необходимо да се уведомява Европейската комисия (така наречената „De Minimis“). Държавите-членки могат да отпуснат помощ в размер до 15 000 евро на земеделски стопанин за три години.

По отношение на развитието на селските райони в сегашното законодателство на ОСП е предвиден набор от възможности:
 • когато държава-членка признае ситуацията със засушаването като „природно бедствие“, те могат да предоставят подкрепа до 100% за възстановяване на потенциала на селскостопанската продукция, повреден от сушата. Парите могат да бъдат използвани за инвестиции като презасяване на пасища например. Тази мярка може да бъде активирана със задна дата.
 • земеделските стопани могат да уведомяват съответните си национални органи за случаи на извънредни обстоятелства и могат да бъдат освободени от тяхната държава-членка от ангажиментите си по различни схеми (включително агро-среда, климат, гора-околна среда, климат и органични). Например, на фермерите ще бъде разрешено да използват буферни зони за фураж. При такива обстоятелства не се прилагат санкции, но земеделският стопанин ще се откаже от частите на плащането, които са свързани с такъв ангажимент (и) за въпросната (ите) година (и).
 • по отношение на селскостопанските климатични мерки за околната среда, когато екологичната цел на мярката е изпълнена изцяло, земеделският стопанин може по изключение да дерогира някои от техническите изисквания на мярката без санкции. В такива случаи държавите-членки ще трябва да решат дали земеделският стопанин все пак трябва да получи плащането си  изцяло. 

 

  суша 2019
  18.10.2019 г.
  118663
  Тежка суша за есенната сеитба, язовирите пресъхнаха
  * на снимката язовир Студена ; на втората снимка - есенна сеитба до пресъхващия язовир Жребчево Тежката суша притесни земеделците от цяла България. Влажност в почвата няма на дълбочина вече до 20 см....
  Виж повече