Търсене

Участие в споразумения за пасища, мери и ливади през 2021 г. се заявява до 30 октомври

30.09.2020 г.
816
До края на месец октомври стопаните могат да кандидатстват за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 г. по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). В срок до 30 октомври 2020 г. собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подават заявление по образец за участие в споразумение. Документи се подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител. Към заявлението животновъдите прилагат декларация, че нямат задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете