Меню

Удължават срока за получаване на авансови плащания по Лозаро-винарската програма

20.09.2019 г.
20034
Срокът за получаване на авансови плащания по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2019 г. се удължава до 4 октомври (петък). Промяната е утвърдена с изменения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Програмата, публикувана в дневния брой на „Държавен вестник“.

Припомняме, че срокът за кандидатстване за авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. беше удължен до 25 септември с цел да се осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите, които имат сключени договори за 2019 г. по Лозаро-винарската програма. Целта е по-доброто и целесъобразно използване на средствата, които ЕС предоставя на страната ни от ЕФГЗ.

Проекти по мярката за преструктуриране и конверсия се приемаха от 28 януари до 8 февруари 2019 г., а за инвестиции в предприятия – от 17 до 27 юни 2019 г. След отчитане на остатъчен неусвоен ресурс по мярката за конверсия, беше взето решение да се отвори допълнителен прием по нея в периода 19-20 август 2019 г.

Бюджетът на Лозаро-винарската програма 2019-2023 за целия петгодишен период на действие по всички мерки е близо 262 млн. лв., като от тях за финансовата 2019 г. са разпределени 52,3 млн. лв.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 

  грозде новини
  05.09.2019 г.
  2779
  Росица Симеонова: Лозаро - винарският сектор е под сериозен риск!
  Сериозна криза в лозаро-винарския сектор притеснява производителите в Югоизточна България. Именно в този регион е съсредоточено 45% от производството на грозде и близо 60% от промишленото производство на...
  Виж повече
  Лозарите ще получат субсидии, освен за конверсия, но и за инвестиции
  29.12.2018 г.
  6256
  Лозарите ще получат субсидии, освен за конверсия, но и за инвестиции
  От 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода...
  Виж повече