Меню

Увеличава се бюджетът за преработка на агропродукти по мярка 4.2 на ПРСР

С близо 75 млн. лв се увеличава бюджетът по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Заповедта на заместник-министъра Лозана Василева е публикувана на интернет страницата на Земеделското министерство, заедно с условията за кандидатстване и изпълнение на проектите по мярката. 

Както Село писа по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ през 2018 г. са постъпили общо 538 проектни предложения, подлежащи на обработка, с общ размер на заявената финансова помощ, възлизащ на 631 690 765.80 лева. Определеният бюджет по процедурата възлиза на 85 млн. евро или общо 166 243 000 лева, като в тази връзка заявената финансова помощ от страна на потенциалните кандидати надхвърля почти четирикратно разполагаемите средства по приема.

Увеличението на бюджета с допълнителни 38 319 652 евро, равняващи се на 74 945 575.38 лева, се прави с цел максимално усвояване на средствата по ПРСР 2014-2020. Това ще даде възможност за одобрение на по-голям брой проекти с включени в тях дейности, които се извършват в следните производствени сектори: „Мляко“, „Месо“, „Плодове и зеленчуци“, „Растителни и животински масла и мазнини“, „Технически и медицински култури“, „Производство на фуражи“ и „Гроздова мъст, вино и оцет“.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  29 337 лв. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката, включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е 3 911 600 лв. За проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, включително при кандидатстване с интегриран проект е 3 911 600 лв.


© 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Условия за изпълнение по мярка 4.2 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Условия за кандидатстване по мярка 4.2 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  мярка 4.2
  03.09.2019 г.
  3990
  МЗХ предлага увеличение на бюджета по мярка 4.2 на ПРСР
  Бюджетът по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. да се увеличи с почти 75 млн. лв - това е записано в проект...
  Виж повече