Меню

Уведомителните писма за директните плащания пристигат при земеделците вече онлайн

13.09.2019 г.
5229
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще изпраща онлайн уведомителните си писма за извършените оторизации и преведени средства на кандидатите по схемите и мерките на директните плащания.

Фермерите трябва да са наясно обаче, че при изтеглянето  на уведомителното писмо, то се счита за връчено, като от следващият ден, започва да тече 14-дневен срок в който бенефициентът може да обжалва писмото по реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.


Земеделските стопани имат достъп до писмата през личния си профил в системата на Разплащателна агенция. До него те могат да достъпят през  основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” - поле „Кореспонденция“, уточняват от ведомството. 

Това е една от стъпките към дигитализация на системите на ДФЗ, с цел по бърза и сигурна комуникация с бенефициентите, каквото бе и обещанието на новия  изпълнителен директор на агенцията Васил Грудев при неговото стъпване в длъжност през месец юли.

В профила на всеки кандидат се дава възможност за визуализация на електронни документи, уведомления и географски данни, а в публичната част на системата са налични регистри и справки, нормативни документи, калкулатори, както и специализирана географска карта.

Бенефициентите, които все още нямат активиран достъп (регистрация) в СЕУ на ДФЗ, могат да получат уведомителните си писма в областната дирекция на фонда по адрес на регистрация (за ЮЛ и ЕТ) или постоянен адрес (за ФЛ).
 

  субсидии ДФЗ
  05.06.2019 г.
  6116
  Десислава Танева пусна отчет за дейността на ДФЗ и изплатените субсидии
  Земеделският министър Десислава Танева пусна отчет за дейността на ДФЗ и изплатените субсидии от Фонда и Разплащателната агенция за 2018 година. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Сключени са...
  Виж повече