Търсене

Тази седмица ДФЗ ще стартира прием на проекти по мярка 16.4

06.07.2020 г.
8779
Тази седмица ДФЗ ще стартира прием на проекти по мярка 16.4 от ПРСР, съобщава selo.bg. Мярката е насочена към късите вериги за доставка и местните пазари.  Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на официалното откриване на първия фермерски пазар в град Враца.

По думите на Василева, подмярката ще стимулира икономически обоснованото развитие на къси вериги на доставки, местните пазари и местните хранителни вериги.

Д-р Василева обясни, че в „къса верига на доставки“ участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат.  Те трябва да са посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработвателни и потребители.

Като „Местни пазари“ се определят пазарите, които са в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта. В този радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител“, уточни заместник-министър Василева. Тя подчерта, че подобни инициативи като днешната във Враца, е възможност местните земеделски производители да покажат своята продукция. По този начин потребителите да имат директна връзка с тях.