Меню

Съвет на ЕС: Нужно е премахване на субсидиите, които вредят на биоразнообразието!

Европейският съюз и неговите държави членки ще активизират усилията за прекратяване на загубата на биологично разнообразие и за възстановяване на екосистемите. За целта Съветът на ЕС разработва глобална рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. и настоява Комисията да разработи без забавяне “амбициозна, реалистична и съгласувана стратегия” на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. като основен елемент на Европейския зелен пакт.

Държавите членки единодушно наблягат на необходимостта от спешни глобални действия за прекратяване на загубата на биологично разнообразие. Съветът отбелязва с дълбока загриженост тревожното състояние на природата с един милион биологични вида изложени на риск от изчезване, и сериозните последици от неотслабващото изменение на климата. Съветът подчертава, че е важно ЕС и неговите държави членки да разработят и приемат национални стратегии и планове за действие в областта на биологичното разнообразие с цел осъществяване на глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

Съветът се ангажира също да интегрира биологичното разнообразие във всички съответни политики на Европа, като например новата обща селскостопанска политика (ОСП). Държавите членки подчертават единодушно необходимостта от премахване на субсидиите, които вредят на биологичното разнообразие, и от подобряване на редовния преглед на изпълнението и отчетността на политиките, действията и ангажиментите, свързани с природата и биологичното разнообразие, за да се засилят действията на всички равнища.

Освен това Съветът призовава за пълно, ефективно и последователно интегриране на биологичното разнообразие в разработването и прилагането на многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР) за периода 2021—2027 г., както и в бъдещите политики, като общата политика в областта на рибарството и плана за действие за кръгова икономика. Държавите членки ще ускорят прехода към безопасна, кръгова и неутрална по отношение на климата икономика с ефективно използване на ресурсите, която също така опазва и възстановява биологичното разнообразие и екосистемните услуги.

Държавите членки подчертават необходимостта от привеждане на националните и международните финансови потоци, включително в областта на обществените поръчки, в съответствие с глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

Предстои приемане на обща позиция на ЕС по темата, която ще бъде представена на преговорите на Конференцията на ООН за биологичното разнообразие (СОР15) през октомври 2020 г. в Кунмин, Китай. На тази важна конференция трябва да се договори глобална рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 

  ЕК
  10.12.2019 г.
  5052
  Подготвят Европейска стратегия за по-малко вредна химия в селското стопанство
  Европейската комисия (ЕК) ще работи за приемане на стратегия за устойчиво използване на химични вещества, заедно със съответни правила до 2021. Също така ще се преразгледа цялото съществуващо законодателство...
  Виж повече
  храни
  20.11.2019 г.
  45525
  Евродепутатите очакват ясна визия за новата стратегия за храните
  Членовете на Европейския парламент очакват амбициозно предложение на Комисията за новата дългосрочна и интегрирана хранителна политика на ЕС, която гарантира безопасни, качествени и достъпни храни за всички...
  Виж повече
  Farm to Fork
  02.10.2019 г.
  68355
  Малките и средните предприятия могат да диктуват новата хранителна политика на ЕС
  „От фермата до вилицата“ („Farm to Fork“) e стратегия за устойчива храна, която ще обхване всяка стъпка в хранителната верига от производството до консумацията на храна. Тази политика е описана в...
  Виж повече