Меню

Съвети за фермера: Защо е важно да следите метаболитните показатели на кравите?

27.10.2020 г.
10801
Българските фермери често насочват вниманието си към тези части на фермата, които носят приходи. Една група, която често се  пренебрегва, са кравите, на които предстои скоро отелване. Когато получават правилни грижи, здравите крави пред отелване могат да засилят долната граница, когато влязат в дойното стадо. Неправилните грижи за тези животни обаче не само могат да струват повече средства след отелването, но могат да причинят и допълнително главоболия и проблеми на фермерите.

Предлагаме ви 3 съвета,които да ви помогнат за добър старт на кравите пред отелване:

Хранене

От важно значение за фермата е какво става в обора във времето, когато там има най-малко хора, а именно часовете от 22:00 до 04:00. През деня е лесно да се забележи кога фуражите трябва да бъдат изтласкани нагоре. Късно през цялата нощ и в ранните сутрешни часове обаче фуражите може да не бъдат изтласкани нагоре и това често оставя животните без храна.

Затова е важно да си зададем въпросът: „Колко добре сме се погрижили за хранилките? Възможно ли е кравите да останат без храна?“. В повечето случаи фермерите отговарят положително, но ако се постави видео наблюдение и се проследят нощните часове, става ясно, че именно това е времето, когато имаме проблеми.

Специализирано хранене
Когато планирате режима на хранене за кравите преди отелване следва се уверите, че ОСН (общата смесена норма) е добре смесена и постоянна през цялото време. Също така тя следва да предлага хранене на диета с катиони и аниони (DCAD), за да се подобри нивото на калций при животните след отелване.

Храненето чрез специална хранителна схема, дава възможност да се добавят специфични минерали в диетата на кравата и така да постигнем метаболитна киселинност и повишаване на цялостното ниво на калций в кръвта след отелване. Този калций е толкова важен не само за производството на мляко, но също така помага при прием на сухо вещество, руминация, дефекация, уриниране и цялостния метаболитен статус, мускулно-скелетната система и имунната функция. Храненето на специализирана диета е нещо, върху което искаме да да се съсредоточим, за да помогнем на цялостното здраве на животното. Специалистите по хранене предлагат да тествате малки проби от вашата обща смесена норма, за да сте сигурни, че диетата изглежда еднакво и на хартия, и в хранилките.

Метаболитни показатели
След отелване кравите са предразположени към множество метаболитни проблеми. За да се предотвратят тези заболявания е много важно да се извършва мониторинг на приема на сухи вещества, както и тестване на pH на урината и кетоните след отелване.

Проверката на pH на урината може да помогне да се посочи кога се появяват вариации в диетата, известна също като отклонение на DCAD. 

Когато тествате pH на урината, изберете време, което е подходящо за вас, и се придържайте към това време. Също така е важно да се уверите, че имате добър размер на пробата. Не тествайте само 2 крави, тествайте 10 или повече животни, така че да измерите по-добре средната стойност.

В този период  е важно да се следи и кетозата след отелване. Високата честота на това метаболитно заболяване може да показва дисбаланс в диетата. Ако тествате за кетоза, трябва да тествате кога животното е точно 14 дни в лактиране. Също така е важно да се тества добра по размер проба за кетоза, обикновено от приблизително 12 животни.

Стандартната класификация за кетоза е, че ако тя е по-ниска от 1,1 pH, тя е нормална. При 1,2 до 2,9 - тя е в субклиничния диапазон, а всички стойности над това (над 3,0) са клинични.

© 2020 Село