Търсене

Сушата в Източна България продължава да се задълбочава

14.08.2020 г.
8757
Сушата в Източна България продължава да се задълбочава, като в някои райони като Разград, Шабла, Карнобат, Сливен, Силистра и Елхово са регистрирани над 30 дни без валеж или с валеж под 1 l/m2. Според Агропрогнозата на НИМХ за седмицата 14-20 август, валежи в тези райони отново не се очакват. През седемдневния период агрометеорологичните условия ще се определят от температури около климатичните норми. През първите дни от периода се прогнозират валежи в западната половина от страната. Предвид падналите там валежи между 20 – 40 l/m2 през предходния период (Кюстендил– 26 l/m2, Оряхово – 27 l/m2, Враца – 27 l/m2, Монтана – 30 l/m2, Лом – 35 l/m2, София – 36 l/m2, Благоевград – 50 l/m2), условията на почвено овлажнение ще бъдат близки до оптималните. В останалите райони от страната отсъствието на валежи със стопанско значение формира условия на задълбочаващо се почвено засушаване, което затруднява качествените почвообработки.

През периода при царевицата ще се наблюдават фенофазите млечна, восъчна и пълна зрелост, според ранозрелостта на хибридите. При слънчогледа ще протича узряване и техническа зрелост. При лозата ще се наблюдава прошарване и узряване.

През периода в районите с добро овлажнение на горния почвен слой (предимно в Западна България) условията ще са подходящи за обработка и подготовка на площите, предвидени за сеитба на зимната рапица. Оптималните срокове за сеитба на културата са от края на август до средата на месец септември, при наличие на достатъчно почвено овлажнение в повърхностните слоеве (>70 % от ППВ).
 
Растителнозащитните пръскания в лозовите масиви са насочени срещу гъсениците на шарения гроздов молец при достигане на икономическия праг на вредност, а в районите с превалявания за опазване на зреещата реколта от сивото гниене. Използваните препарати трябва да са с подходящ карантинен срок съобразен с времето на прибиране на продукцията. Подходящи условия за извършване на растителнозащитните дейности ще има в ранните часове на деня.

© 2020 Село - Selo.bg

 • суша 2020
  29.07.2020 г.
  8593
  Реколтата от пролетници е под риск заради задълбочаващата се суша (Агропрогноза за август)
  През август агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи близки до климатичните норми за месеца, става ясно от Агропрогнозата на НИМХ. В началото на август развитието на късните...
  Виж повече