Меню

Ново финансиране за стопани в селата чрез Фонда на фондовете, вкл. за агротехника и ползване на ДДС

11.01.2022 г.
1601 1
Фондът на фондовете сключи договор с финансова институция за управлението на финансов инструмент финансиране в селските райони. Подписването се състоя в Министерството на земеделието, храните и горите, в присъствието на вече заместник-министъра и ръководител на управленския орган на програмата за развитието на селските райони Георги Събев.

Средствата от инструмента са осигурени от програма за развитие на селските райони 2014-та - 2020-та година чрез европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и са в размер на 38 милиона лева. Очаква се към публичният ресурс избраната от Фонда на фондовете финансова институция да добави още толкова частен капитал, с което общата сума на заемите да надхвърли 70 милиона лева.

Мартин Гиков (изп.директор и председател на Съвета на директорите към Фонд на фондовете):
Ние сме изключително щастливи да имаме възможността да структурираме този вид финансов инструмент. Той е в общи линии около 38 милиона, но с допълнително привлеченият капитал, който са нашите партньори ще привлечем, в икономиката би трябвало да се генерират над 70 милиона лева.

Следваме изключително успешната практика за развитие на градските райони и сме много щастливи, че така ще успеем да допринесем и за агросектора - да го направим по-устойчив, по-конкурентоспособен и да успеем през гъвкавите инструменти, включително микса с грант, който би позволил на по-голям кръг от ползватели да осъществят техните проекти. Това е нещо, което отдавна искаме да направим и сме много доволни, че успяхме да го приключим днес. 
И да се надяваме да продължим така, от гледна точка на обем, който бихме структурирали заедно с нашите партньори - да го увеличим и за в бъдеще. 

Самите условия са изключително облекчени. Тоест, този ресурс е предназначен за така по-слабата част от представителите на Агросектора и ние се надяваме максимален брой ползватели да имат достъп до финансиране през нашите партньори. Тоест, ние очакваме да има сериозен интерес, т.к. това е един вид пионерско структуриране на този инструмент. И имайки предвид пазарните проучвания, които направихме очакваме заедно да постигнем добри резултати - максимално голям брой от средствата да бъдат пласирани и да влязат в икономиката.

Очакванията са всеки един краен ползвател на кредита, който би използвал, е да инвестира тези средства в технологии, в проекти, които биха направили нашето земеделие още по-конкурентоспособно, още по-успешно. И в общи линии резултатът да се види и от нас като потребители и като клиенти на техните продукти.

Кредитите ще се предоставят за земеделски и неземеделски дейности в селските райони.
За повишаване на конкурентоспособността на селскостопанският сектор, както и за насърчаване на социалното приобщаване и подкрепата за устойчиво развитие на земеделските стопанства. 
Размерът на кредитите ще е за инвестиция до 2 милиона лева.

Допълващото оборотно финансиране ще е до по-високата от средните стойности - 30% от общата инвестиция към съответният краен получател, или 391 166 лв, при спазване на изискванията и ограниченията за държавна помощ. А върху средствата от програмата за развитие на селските райони няма да се начислява лихва и такса управление.

Ролята на Фонда е да направи така, че един ресурс отделен от Програмата за развитие на селските райони да достигне до повече земеделски производители, преработватели или малки средни предприятия, които се занимават с неземеделска дейност в селските райони, под формата на един дългов инструмент, а именно кредит, така че да осигури по-добро финансиране -  да разшири обхвата на проектите, които могат земеделските производители да финансират чрез този ресурс, избирайки финансов посредник, и предоставяйки възможност посредством този финансов посредник да се ползва кредитният ресурс.

Ресурсът, който се предоставя от програмата за развитие за селските райони ще бъде безлихвен. Частта, която финансовият посредник осигурява е с пазарна лихва, така че осреднено кредита, който ще ползва земеделският производител или преработвател ще бъде общо взето на половина по-евтин от стандартният, който би получил директно обръщайки се към банка.

Програмата предвижда тези кредити да се възползват бенефициенти и крайни получатели, по мерки 4.1, а именно инвестиции в земеделски производители, 4.2 - инвестиции за преработка и маркетинг на земеделски продукти, 6.4 - която е за инвестиции в неземеделски дейности в селските райони и 19.2, която е за подкрепа на водените от общностите месно развитие инициативи, по тези три гореизброени мерки.

Крайните получатели могат да бъдат както земеделски производители, така и малки и средни предприятия. Като обхватът е разширен по отношение на тези, които са разположени в селски райони, т.к. допустими за финансиране по този финансов инструмент ще бъдат малки и средни предприятия. Докато при грантовото финансиране допустимостите са само за микропредприятия, което позволява на по-голям обхват компании да се включат в този продукт като допустими.

Това става по стандартният начин за получаване на кредит - с подаване на искане за кредит, разглеждане от страна на избраната финансова институция, след което подписване на договор за кредит, и всички детайли свързани с този процес. 

Процедурата е сравнително лесна. Ако имат одобрен проект в Държавен фонд земеделие (ДФЗ) или подписан договор вече за кандидатстване към фонда могат с него да се отнесат към финансовата институция, която да провери доколко е възможно да се дофинансира проекта с кредит, т.к. трябва да бъдат спазени изискванията за държавна помощ или за минимална помощ, които са поставени и в прогамата, и в европейското законодателство, т.к. все пак става дума за операция с европейски средства, съфинансиране по европейски средства.   В случай, че процедурата не изисква такава проверка, тоест ако се кандидатства само за кредит без да има елемент на безвъзмездна финансова помощ, тогава се оценява от финансовата институция жизнеспособността на проекта и доколко тези средства, т.к. те трябва да бъдат върнати, биха могли (преценява се) доколко е възможно да бъдат възстановени тези средства.

Да разбираме ли, че проекти, които не са успели да се класират пред Държавен фонд земеделие, ще могат да кандидатстват чрез Фонда на фондовете, за да получат определени средства, за да бъдат реализирани?
Зависи за какво конкретно се кандидатства. Принципно да, стига да отговарят отново на условията и изискванията на програмата по конкретната мярка, като хубавото е, че при кандидатстване посредством финансовият инструмент (за финансиране посредством финансовият инструмент) е възможно да се разшири обхвата на допустимите разходи, които се финансират. И по този начин разходи, които не са допустими за финансиране с грант, могат да се финансират посредством финансовият инструмент. 

И пример за такива са кредитите за оборотни средства, които са недопустим разход за безвъзмездна помощ, но пък могат да бъдат финансиране ако има инвестиционен кредит, или могат да бъдат допълнени чрез този оборотен кредит.

Друг пример е възстановяване на ДДС, което е невъзстановим по нашето национално законодателство. То също ще бъде допустим разход.

Също така, по отделните мерки, има отново някои детайли, където се разширява обхвата. Например земеделските производители биха могли чрез финансов инструмент да закупят животни - също нещо, което не е допустимо за финансиране с безвъзмездни средства.

  Далаверите за селски туризъм по ПРСР са нищо, в сравнение с тези за агротехника
  30.04.2019 г.
  13226
  Далаверите за селски туризъм по ПРСР са нищо, в сравнение с тези за агротехника
  На фона на разразилият се скандал с проекти за къщи за гости , финансирани по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които реално не са работили като обекти за селски туризъм, се очертава нов -...
  Виж повече
  Васил Грудев
  22.10.2019 г.
  4716
  Шефът на ДФЗ: Открихме скандални схеми за източване на субсидии (ИНТЕРВЮ)
  Скандални схеми за източване на европейски субсидии с фалшиво деклариране на площи със зеленчуци и тотално блокиране на програмата за развитие на селските райони, където одобряването на проектите...
  Виж повече
  Заради ОСП само за 1 година в България са фалирали 3455 фермера
  27.11.2018 г.
  24670
  Заради ОСП само за 1 година в България са фалирали 3455 фермера
  Налаганата европейска аграрна политика у нас изкара само за 1 година 3455 фермера извън сектора. Много хора задават въпроси свързани с обезлюдяването на селата. Една от основните причини за това е...
  Виж повече
  фермери
  07.12.2020 г.
  20634
  Близо 8000 фермери фалират за 1 година заради вредната ОСП на ЕС налагана в България
  Аграрен доклад 2020 (за 2019-а година) сочи допълнителен спад в броя на фермерите в България. Налаганата европейска аграрна политика у нас изкара за поредна година редица фермери извън сектора. Много...
  Виж повече
Коментари 1

За да коментирате, е нужно да влезете