Меню

Стопаните, които ще кандидатстват с проекти по НПВУ за трактори и агротехника, получиха указания за цените

Стопаните, които ще кандидатстват с проекти по НПВУ за трактори и агротехника, получиха указания за калкулиране на пределните цени на земеделска техника. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата „Инвестиции в екологична и технологична модернизация“ 2023 е изчислена на 318 048 200,30 лева без ДДС, като разходите за невъзстановим съгласно националното законодателство ДДС представляват допустим разход по НПВУ и се финансират със средства от държавния бюджет, за което са осигурени допълнителни 63 609 639,28 лв.

Подпомагането е част от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общият бюджет за помощ на стопанствата е 382 млн. лв.

Кой може да кандидатства?
Регистрирани земеделски стопани;
Групи или организации на производители, в които членовете са само земеделски стопани;

На какви критерии трябва да отговарят кандидатите?
Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. в последните 2 стопански години – 2021/2022 и 2022/2023.
Да са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
В случай на проекти за животновъдни обекти – последните трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

Списък на допустимите разходи за агротехника по НПВУ

Според плановете на държавата до края на 2025 г. с тези средства се очаква да бъдат подкрепени 162,6 млн. евро 841 земеделски стопанства, като максималният размер на субсидията трябва да достигне 255,6 хил. евро, минимална - 162,6 млн. евро, е записано в насоките.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 30 000 лв., без ДДС, а максималният - 1 милион лева, без ДДС. Ако кандидатите помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП, таванът на субсидията също не може да превишава 1 млн. лв. (макар, че се очаква промяна за таван на един проект до 600 000 лв., според изказване на зам.министър Таня Георгиева)

Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Едно от важните условия при кандидатстването е стопаните да знаят подробности от списъка с пределните цени за активите и дейностите, които могат да финансират с това подпомагане. Припомняме, че субсидията е наполовина от стойността на инвестициите и всички те са насочени към подобряване на околната среда и дигитализацията на сектора.
При извършване на строителномонтажни работи пределната стойност на инвестицията за автономни фотоволтаични (соларни) системи пределната цена за доставка и монтаж на автономна фотоволтаична (соларна) система е 6 200 лева за един kWp.

При монтаж на мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност до 15 kWp включително пределната цена и 2 500 лв за kWp. При мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност над 15 kWp цената е 2 450 лв за kWp.

При изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. за овощни видове в това чило: семкови; костилкови; ядкови /черупкови/, която включва цялостната дейност по доставка и монтаж на защитна система – конструкция; допълнителни аксесоари (колове, въжета, котви, скоби, кукички, щипки, стоманено въже, поликарбонатна тел и др.) и мрежа цената е 8 600 лв. на дка.

При изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. за лозя пределната цена е 7 500 лв. на дка. При изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. ягодоплодни, многогодишни медицински и ароматни култури и всички култури цената на дка е 3 650 лв.

При покупка на земеделска техника, когато става въпрос за трактори за нуждите на земеделското производство, с изключение на горски и градински тип косачки, цената за конска сила е 2 491,37 лв.

При покупка на зърнокомбайни пределната цена за конска сила е 2 555,07 лв. Ако придобивате силажокомбайни, цената за конска сила е 1 883,59 лв., а при покупка на самоходни товарачи - челни и телескопични, таванът на цената е 2 672,22 лв. При покупка на самоходни пръскачки максималната цена за конска сила е 3 193,18 лв.

В пределната цена за 1 к.с. номинална мощност за самоходната земеделска техника се включва и допълнителното оборудване, необходимо за нормалното функциониране на техниката по предназначение.

ПЪЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАЛКУЛАТОРА ЗА ПРОЕКТИ ПО НПВУ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ВИЖТЕ ВЪВ ФАЙЛА ПО-ДОЛУ:

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

КАЛКУЛАТОР ЗА ПРОЕКТИ ПО НПВУ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 69.5 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете