Меню

Стартовата цена на земя в производителните региони масово вече е 1000 лв./дка

От миналата година цените на земеделската земя постепенно започнаха да се покачват отново. Според данните на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя поскъпването е между 5% и 7%. "Интересното е, че долната граница на този ръст вече е минимум 5% в рамките само на една година, което не е никак малко. Цените в производителните региони масово вече отидоха към 1000 лева на декар и това е стартовата цена, на която се договарят. Това заяви в интервю за Село Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ). 

Традиционно, най-скъпа е земята в Добруджа, където има сделки за около 2000 лв. за декар и дори над тези нива. Там обаче няма сериозно предлагане. “На север евтини земи вече няма, с изключение на районите близо до Стара планина”, посочи председателят на БАСЗЗ. В най-привлекателните райони на Южна България - край Бургас, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик, декарът е между 800-1000 лв., като в отделни землища около Стара Загора стига и 1100-1200 лв. В региона има и единични сделки по 1500 лв. за декар, уточни Стайков.

Собствениците на земя отчитат най-ниски цени в Странджа, Сакар, Хасково и Харманли, където почвите са по-бедни и добивите са по-ниски, както и в Кърджали и Смолян, където обработваемата земя е малко. “Сходна е ситуацията и по поречието на Струма, където от години работят гръцки фирми. Цената не минава 1000 лв. за декар”, каза Стайко Стайков. 

Собствениците на земеделска земя очакват тенденциите да са за засилено търсене на земята, поради нейния ограничен характер: “През изминалата година действително купувахме и не продавахме. Сега също продължаваме да купуваме и ограничаваме продажбите. Другият стимул е все още ниският праг, на който може да се започва земеделски бизнес, особено що се отнася до младите фермери. Имали сме много добри печалби и те са свързани с търговията на земя. Миналата година умишлено не продавахме, имайки предвид, че цената на земята се покачва, но имахме по-ниски резултати. Това го знаят всички наши акционери”, коментира председателят на БАСЗЗ. 

Според Стайко Стайков цените на земята ще продължат в следващите 10 години да се покачват, независимо от развитието на ОСП. Но няма да има катаклизми като резки спадове или ръстове, а по-скоро балансирано търсене и предлагане на земя.

Пълния текст на интервюто с председателя на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ) Стайко Стайков очаквайте утре в Село.БГ. Освен за развитието на пазара на земеделска земя, разговаряме и за  проблемите с т.нар. бели петна, както и за визията на БАСЗЗ за ефективно използване и развитие на поземлените ресурси в контекста на новата ОСП 2021 - 2027г.

Автор: София Белчева © 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  земеделска земя - цена
  24.07.2019 г.
  8430
  Колко струва земеделската земя в България и колко във Франция?
  Колко струва земеделската цена в България и колко във Франция? Такова сравнение ще направим на база официално публикувани данни за Франция и България. Средната цена на земеделската земя на база...
  Виж повече
  земеделска земя цени
  16.01.2019 г.
  4481
  39.82 лв./дка средна рента за 2018/2019 отчита Адванс Терафонд
  „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, една от ключовите компании в сферата на бизнеса със земеделски земи посочва, че средна рента за 2018/2019 ще бъде 39.82 лв./дка.  Към края на декември 2018 г. Адванс Терафонд...
  Виж повече