Търсене

Срокът за кандидатстване по директните плащания няма да се удължава. За сега!

21.03.2020 г.
10653
На този етап Министерството на земеделието, храните и горите не смята да удължи срока за подаване на документи по директните плащания за Кампания 2020. Това съобщават от там, след като в сряда Европейската комисия съобщи, че е взела решение държавите-членки да могат да удължат с един месец крайния срок за подаване на заявления по директни плащания и плащания в рамките на програмата за развитието на селските райони.

В случай, че бъде взето решение за удължаване на срока за подаване на заявления за директни плащания, земеделските стопани трябва да имат предвид, че това ще доведе до:

Извършването на плащанията към земеделските стопани ще бъде забавено, като оторизацията на основното плащане по СЕПП не би могла да се осъществи през месец декември;

Измества се срокът на задържане на животните, който стартира от първия ден след приключване на кампанията, което от своя страна влияе върху доказването на реализираните животни;

Измества се срокът за стартиране на Риск анализите по всички схеми и мерки от заявлението, което от своя страна оказва влияние върху старта на проверките на място, както и тяхното приключване в срок, така че те да бъдат ползвани в последствие за своевременна оторизация на тези схеми и мерки;

Измества се стартът на кръстосаните проверки, резултатите, от които от една страна са основа за всички административни проверки по заявленията, а от друга и има срок ( 31.07.) за публикуване на справка за декларираните кадастрални имоти.

От Министерството съобщават, че във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес на обслужване на бенефициентите, Областните и Общинските служби „Земеделие“ в страната ще продължат да работят с граждани, спазвайки мерките за дезинфекция и препоръките на здравните власти. Препоръчват на стопаните да подават заявленията си по Кампания 2020 за директни плащания по електронен път. Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път са публикувани на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ-РА) - раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“.

За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, предоставяни от ДФЗ-РА,  се изготвят графици за подаване на заявленията в съответната Общинска служба по земеделие (ОСЗ).
 
Как ще се извършва регистрацията/пререгистрацията на земеделските производители?

Земеделските стопани имат възможност да подават документи за регистрация или пререгистрация по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и по електронна поща. Целта е да не се налага да ходят до Общинските служби по земеделие (ОСЗ). 

Стопаните, които нямат възможност да подадат документите си по електронна поща, могат да посетят службите при спазване на всички мерки на здравните власти. В тези случаи в ОСЗ се допуска само по един земеделски стопанин в сградата, а при липса на необходимост от лична комуникация, документите се оставят в кутия, специално предназначена за това. Друга възможност за подаване на документи за пререгистрация е чрез куриерски услуги и Български пощи. 

След обработка на документите, служителите на ОСЗ изпращат документите в ОДЗ за извършване на пререгистрацията и се свързват със стопаните, за да ги информират, че данните им са качени в регистъра и заверката за стопанската година е извършена. Документите може да се вземат и след като отмине извънредното положение. 
На сайтовете на ОДЗ са качени телефони за контакти и електронна поща. 

Във връзка с минимизирането на хартиените носители на информация и ползването на служебно налични данни, където има такива, още от миналата година е осигурена възможност за печат в съкратен вариант на най-обемните данни от Анкетните формуляри (АФ) от файла на земеделските производители. ОСЗ имат и възможност да предоставят и експортират служебно данните в таблица 1 (имотите с правно основание), таблица 3 и 4 на АФ във файла на земеделския стопанин. Данните в таблица 3 и 4 се отнасят за ЗС, които отглеждат животни с ушни марки. Така не се налага стопаните да попълват документите на хартия.

При липса на промени в дейността на стопаните от предходната година, те могат да подадат декларация за липса на промени в регистрацията, на база на която да бъде извършена заверка за 2019/2020 г.

снимка: Село.БГ

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

 • пререгистрация
  18.03.2020 г.
  8365
  Стопаните могат да подават документи за пререгистрация и по електронна поща
  Земеделските стопани имат възможност да подават документи за регистрация или пререгистрация по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопaни  и по електронна поща, съобщи...
  Виж повече
 • Европейска комисия
  17.03.2020 г.
  14584
  ЕК разреши удължаване на срока за кандидатстване по директните плащания 
  Европейската комисия съобщи, че е взела решение държавите-членки да могат да удължат с един месец крайния срок за подаване на заявления по директни плащания и плащания в рамките на програмата за развитието...
  Виж повече
 • пререгистрация земеделски стопани
  18.02.2020 г.
  23829
  До 9 юни 2020 г. е срокът за пререгистрация на земеделските стопани (ДОПЪЛНЕНА)
  Срокът за пререгистрация на земеделските стопани за стопанската 2019-2020 г. е до 9 юни 2020 г., съобщиха за Село от Министерството на земеделието, храните и горите. Регистрираните земеделски стопани...
  Виж повече