Меню

Средна заплата от 1363 лв./месец за агро сектора, отчетоха в Добричко

19.11.2019 г.
50610
Работната заплата в аграрния сектор заедно с горското и рибно стопанство в Добричка област надхвърли средното равнище на трудовите възнаграждения в региона, достигайки 1363 лева, съобщават от териториалното статистическо бюро - Североизток, обобщените данни за третото тримесечие на годината.

Традиционно най-висока е средната заплата в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1832 лева, и в сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1344 лева. В държавното управление през периода юли-септември са вземали по 1196 лева, а в образователната система - по 1167 лева.

Според статистиката най-ниско платени през периода са били наетите в операции с недвижими имоти - 714 лева, в административни и спомагателни дейности - 731 лева, и в строителството - 745 лева.

През третото тримесечие средната месечна заплата в Добричка област нараства с 16.5 на сто спрямо същия период на миналата година и достига 974 лева при 1249 лева за страната. В обществения сектор в региона средното възнаграждение е 1089 лева, а в частния - 938 лева. / БТА