Търсене

Споразумения за пасища, мери и ливади - важни срокове за 2021 г. 

07.10.2020 г.
713
Срокът за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища , мери и ливади за календарната 2021 г. по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) е до края на месец октомври. От Областната дирекция Земеделие в Благоевград припомнят и останалите важни срокове, свързани  с процедурите за изготвяне на споразумения: До 31 октомври Собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ могат да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за участие в споразумение. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител....

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете