Меню

Спират достъпа до инфосистемата на ИАГ на неизрядни търговци на дървесина

14.11.2019 г.
69150
Ограничават достъпа до интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) на обекти за съхранение, преработка и търговия с дървесина, при установяване на нарушения в дейността им. Ограничението реално лишава обектите да функционират като издават превозни билети. 
 
Новите нормативни изисквания са записани в обнародваната съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредбата за контрола и опазването на горските територии.  
 
Мярката се налага, тъй като при проверки от страна на служителите на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите в складовите обекти, с наложена принудителна административна мярка за спиране на дейността, се установява, че същите продължават да извършват дейност и да издават превозни билети чрез интернет информационната система на ИАГ. Правата за достъп се възстановяват след като отпаднат основанията, заради които той е отнет.
 
Според влезлите в сила нормативни изменения, окончателно се премахва „хартиения“ дневник за обектите, като се въвежда изискване дневникът да се води само чрез интернет информационната система на ИАГ - т. нар. „електронен дневник“. Изменението цели да се избегнат някои порочни практики за манипулиране на „хартиените“ превозни билети и дневници, като се постигне още по-голяма прозрачност и текущ контрол върху процесите по издаване на превозните билети и движението на дървесината в обектите.

Собствениците на обекти, за които има наложена принудителна административна мярка за нарушения по Закона за горите, за срок от една година след възстановяване на дейността на обекта се задължават да осигурят достъп в реално време до системата за видеонаблюдение.
 
Според новите правила, собствениците или ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев, ще предоставят в съответната РДГ потребителското име и паролата за достъп до данните от GPS устройствата. 
 
Предложените изменения ще подобрят проследяемостта на дървесината от мястото на натоварване - временния склад, до мястото на доставка.  Разпоредбите влизат в сила след предвидения в нормативния документ гратисен период. 


© 2019 Село - Selo.BG
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА