Меню

Специалистите съветват: Организирайте безопасността във фермата!

28.03.2020 г.
8145
Животновъдството е вторият основен отрасъл на селското ни стопанство, където работят около 15% от всички заети в аграрния сектор. Според последните проучвания, честотата на настъпилите професионални заболявания и злополуки при работа в селското стопанство е значително по-висока от средната за всички отрасли. Четирите най-често срещани видове инциденти в стопанствата са резултат от управлението на превозни средства и машини, падане от височини, повдигане на тежки товари и работа с опасни вещества и препарати.

А как стои въпросът за безопасността на работата във вашата ферма?

Може да сведете шансовете за възникване на инциденти до минимум, ако се отнесете с особено внимание към правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във вашата ферма. Това може да ви помогне да намалите значително личните, социалните и финансовите разходи за произшествия.

Специалистите на HL-TopMix представят няколко съвета за превенция на потенциалните заплахи и осигуряване на безопасност на труда при работа във фермата.

Оценка на риска за здравето и безопасността

Важно е да бъдете предвидливи относно аспектите, свързани със здравето и безопасността на вашия бизнес. Всички инциденти могат да бъдат избегнати, ако рисковете се управляват правилно. За да идентифицирате и да избегнете злополуки във вашата ферма, е изключително важно да извършите оценка на риска, т.е. какво може да причини вреда на хората. Това ще ви даде възможност да видите кои дейности във вашето стопанство представляват най-голям риск за здравето и безопасността. След като идентифицирате тези потенциални рискове, можете да предприемете и конкретни практически стъпки.

Оценката на риска не се отнася до създаването на огромни количества документи, а по-скоро до определянето на разумни мерки за контролиране на рисковете на работното ви място. Вероятно вече предприемате стъпки за защита на вашите служители, но вашата оценка на риска ще ви помогне да решите дали сте покрили всичко, от което се нуждаете. Помислете как могат да се случат злополуки и инциденти и на първо място се съсредоточете върху реалните рискове - тези, които са най-вероятни и които ще причинят най-голяма вреда.

Определете опасностите

Добра отправна точка е да се разходите из фермата и да помислите за всякакви потенциални опасности. С други думи, какви са дейностите, процесите или използваните вещества, които могат да наранят вашите служители или да навредят на тяхното здраве. Когато работите на едно и също място всеки ден, лесно можете да пренебрегвате някои опасности, така че ето някои съвети, които да ви помогнат да откриете онези, които имат значение:

Проверете инструкциите на производителите на опасните препарати и медикаменти и ръководствата за експлоатация на оборудването във вашата ферма. Тази информация може да бъде много полезна при обясняване на опасностите и поставянето им в истинската им перспектива.

Обърнете внимание на вашите произшествия и лош опит - те често помагат да се идентифицират по-малко очевидните опасности.

Вземете под внимание нерутинните операции (например поддръжка, почистване или промени в производствените цикли).

Не забравяйте да помислите за дългосрочните опасности за здравето (напр. високи нива на шум или непрекъсната работа с вредни вещества и препарати).

Кой може да бъде наранен?

Помислете как могат да бъдат нанесени щети на служителите (или други лица, които могат да присъстват, като изпълнители или посетители). Посъветвайте се със служителите си какво считат за опасности, тъй като те могат да забележат неща, които не са очевидни за вас и може да имат някои добри идеи.

За всяка опасност трябва да сте наясно кой може да бъде наранен - това ще ви помогне да определите най-добрия начин за контролиране на риска. Това не означава да се изброят всички по име, а по-скоро да се идентифицират групи хора (напр. хора, работещи с животните; хора, работещи с медикаменти и препарати; посетители в стопанството и т.н.).

Как да контролирате рисковете?

ЗАПОМНЕТЕ: Някои работници може да имат специални изисквания, например нови служители, работници мигранти, нови или бъдещи майки, хора с увреждания, временни работници и т.н. Помислете за хора, които може да не са на работното място през цялото време - посетители, изпълнители и работници по поддръжката.

Ако споделяте работно място с друг бизнес, помислете как работата ви засяга другите и как работата им засяга вас и вашите служители. Говорете помежду си и се уверете, че контролът е налице.

© 2020 Село - Selo.BG